ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Φυτική Παραγωγή & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (Καν. Ε.Ε. 2018/848) εντάσσονται και πιστοποιούνται φυτικά είδη που καλλιεργούνται στο έδαφος ή σε έδαφος αναμεμειγμένο ή εμπλουτισμένο με ουσίες που επιτρέπονται στη βιολογική παραγωγή. Μπορούν να πιστοποιηθούν τα παραγόμενα από αυτές φυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Εξαίρεση αποτελούν τα προϊόντα υδροπονίας, ενώ πλέον επιτρέπεται η καλλιέργεια φυτών για την παραγωγή καλλωπιστικών φυτών και βοτάνων σε γλάστρες. Η βιολογική καλλιέργεια αποτρέπει τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών και ορμονών, την χρήση ΓΤΟ, ενώ προάγει την καλλιέργεια με ήπιες και φιλικές στο περιβάλλον μεθόδους, όπως η χλωρά λίπανση, τη χρήση ζωικών λιπασμάτων (κοπριά), την απομάκρυνση ζιζανίων με μηχανικές μεθόδους, την αμειψισπορά.

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Να υποβάλετε στο BIOHELLAS σχετική αίτηση ένταξης στο Σύστημα ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
    Την αίτηση καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα ένταξης μπορείτε να παραλάβετε ταχυδρομικά ή εναλλακτικά σας αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετά από αίτημά σας Η σχετική αίτηση ένταξης εκτός των άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή της μονάδας και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  2. Παράλληλα θα ενημερωθείτε για το κόστος πιστοποίησης και για τον Κανονισμό Υπηρεσιών Πιστοποίησης που βρίσκεται αναρτημένος στο site μας.
  3. Μαζί με τα έγγραφα ένταξης να αποστείλετε τη σύμβαση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σε δύο αντίτυπα.
  4. Να προβείτε στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι Τιμοκατάλογοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης του BIOHELLAS είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος στο info@bio-hellas.gr

Το Έντυπο Ε 120 «Δελτίο Ενστάσεων» είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.

 

Έγγραφα ένταξης

Συμπληρώστε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας αποστείλουμε τα σχετικά έγγραφα ένταξης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο