ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

naturland-r

Τι είναι τα πρότυπα AGRO 2

Τα πρότυπα της σειράς AGRO 2 εκπονήθηκαν από τον οργανισμό ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με σκοπό την πιστοποίηση προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση, είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της καλλιέργειας, τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και την ελεγχόμενη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων, με στόχο την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας, την προστασία των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Με την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνεται:

  • Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών.
  • Η μείωση του κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών κ.λπ.
  • Η προστασία της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών.
  • Η προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών.

Τα βήματα για την πιστοποίηση κατά AGRO 2

  • Ζητήστε τα σχετικά πρότυπα AGRO 2 από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ elgo.gr
  • Καταχωρήστε τα απαιτούμενα στοιχεία στην εφαρμογή i-AGRO του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου
  • Αίτηση στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ – Υπογραφή σύμβασης
  • Προγραμματισμός και διεξαγωγή της πρώτης επιτόπιας επιθεώρησης από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ την περίοδο συγκομιδής

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου χορηγείται πιστοποιητικό για το σχετικό πεδίο εφαρμογής διάρκειας ενός έτους

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης επικοινωνήστε με το ΒΙΟ Ελλάς agro@bio-hellas.gr και στο τηλέφωνο 2310 029123 και fax 2310 029124

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Μετάβαση στο περιεχόμενο