ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

iso22005

ISO 22005 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η ανάγκη της αγοράς και του νομοθέτη για τη διερεύνηση διατροφικών κρίσεων και τον εντοπισμό ύποπτων και προβληματικών παρτίδων για την ασφάλεια του καταναλωτή οδήγησε τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση τεχνολογικών λύσεων για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας.

Τι είναι το ISO 22005;

Ιχνηλασιμότητα είναι η δυνατότητα παρακολούθησης της μετακίνησης ενός τροφίμου ή ζωοτροφής μέσω καθορισμένων βημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής.

Το πρότυπο ISO 22005 εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης με σκοπό να παρέχει τις απαιτήσεις για τη σχεδίαση και την εφαρμογή ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας τροφίμων και ζωοτροφών. Μπορεί να εφαρμοστεί από μία εταιρεία που ενεργεί σε οποιοδήποτε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών.

Ποια τα οφέλη;

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το ISO 22005, επιτρέπει σε μία επιχείρηση σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων και ζωοτροφών:

  • Να ιχνηλατήσει τη ροή των υλικών (τροφές, τρόφιμα, συστατικά τους και υλικά συσκευασίας).
  • Να καθορίσει την απαραίτητη τεκμηρίωση και παρακολούθηση για κάθε στάδιο της παραγωγής.
  • Να εξασφαλίσει τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκόμενων μερών.
  • Να απαιτεί από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να ενημερώνεται τουλάχιστον για τους άμεσους προμηθευτές, πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους που επηρεάζουν το προϊόν.
  • Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νομοθέτη και η αποφυγή κυρώσεων και προστίμων που σχετίζονται με την τήρηση της ιχνηλασιμότητας.
  • Η ανταπόκριση σε περίπτωση διατροφικών κρίσεων, ο εντοπισμός των προβληματικών παρτίδων και ο έγκαιρος περιορισμός και διαχωρισμός αυτών.

Χορήγηση Πιστοποίησης

Η διαδικασία αξιολόγησης και έκδοσης Βεβαίωσης μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος της επιχείρησης περιλαμβάνει την σύναψη σύμβασης με τον φορέα, τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση της επιθεώρησης, την αξιολόγηση αυτής και εφόσον είναι επιτυχής η ολοκλήρωση των παραπάνω την έκδοση της Βεβαίωσης Συμμόρφωσης της επιχείρησης. Η διάρκεια ισχύς της Βεβαίωσης είναι ετήσια.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Μετάβαση στο περιεχόμενο