ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Ινστιτούτο BIOHELLAS Α.Ε.

Mια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στελεχωμένη από προσωπικό με τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στον χώρο της πιστοποίησης.

wh-leaves

Πορεία ανάπτυξης στον τομέα της πιστοποίησης από το

2001

Εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου
και Πιστοποίησης Προϊόντων
Βιολογικής Γεωργίας

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. «BIOHELLAS A.E.» ιδρύθηκε το 2001 και λειτουργεί με τη νομική μορφή ανωνύμου εταιρείας. Εδρεύει στην Αθήνα και παράλληλα δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα μέσω των Περιφερειακών Γραφείων του στους νομούς Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Λακωνίας, Ηρακλείου και Λέσβου. Εκτός Ελλάδος, το Ινστιτούτο BIOHELLAS A.E. έχει παρουσία και λειτουργεί ως Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στη Βουλγαρία.

Το Ινστιτούτο BIOHELLAS Α.Ε. είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στελεχωμένη από προσωπικό με τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στον χώρο της πιστοποίησης. Οι δραστηριότητές του επεκτείνονται στην προσφορά ολοκληρωμένων & καινοτόμων λύσεων πιστοποίησης ανταποκρινόμενο στις διεθνείς εξελίξεις και την συνεχώς αυξανόμενη εξωστρέφεια των Ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.

Το BIOHELLAS Α.Ε. είναι εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων (Κανονισμός Ε.Ε. 2018/848), με κωδικό έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση GR-BIO-03. Παράλληλα έχοντας αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης του εξωτερικού, παρέχει υπηρεσίες ελέγχου σύμφωνα με το Πρότυπο BIOSUISSE (Ελβετία), NATURLAND & NATURLAND FAIR (Γερμανία), KRAV (Σουηδία), DEMETER (Βιοδυναμική γεωργία) και το Πρότυπο USDA/NOP του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α. για βιολογικά προϊόντα που προορίζονται για την αγορά της Αμερικής και δεν καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκό κανονισμό περί βιολογικής γεωργίας.

Διαγράφοντας έως σήμερα μια επιτυχημένη πορεία στον τομέα της πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, το BIOHELLAS έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στον τομέα της πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 22000:2018, ISO 9001:2015), της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών (Πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2, Πρωτόκολλο GLOBAL G.A.P.), ενώ σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων IFS & BRC, παρέχοντας έτσι ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας σύγχρονης επιχείρησης από την καλλιέργεια και εκτροφή ζώων έως τη μεταποίηση και διάθεση στον τελικό καταναλωτή.

Επιπλέον η εταιρία είναι διαπιστευμένος φορέας από το Ε.ΣΥ.Δ. για την πιστοποίηση προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών σε έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας, τον Τουρισμό. Σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), το ΒΙΟΕΛΛΑΣ προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης και αξιολόγησης για την Κατάταξη Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών σύμφωνα με το νέο σύστημα κατάταξης, τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ξ.Ε.Ε. για τη χορήγηση του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» στα Τουριστικά καταλύματα καθώς και μία πληθώρα από υπηρεσίες πιστοποίησης για την βελτιστοποίηση λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων.

Άλλες δραστηριότητες της εταιρίας αποτελούν η δημιουργία και εκπόνηση ιδιωτικού προτύπου πιστοποίησης επιχειρήσεων μαζικής εστίασης «BIO Kouzina» για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν Βιολογικά γεύματα, ο έλεγχος και πιστοποίηση καταστημάτων λιανικής/χονδρικής διάθεσης τροφίμων, ο έλεγχος και πιστοποίηση βιολογικών και φυσικών καλλυντικών σύμφωνα με τo διεθνώς αναγνωρισμένο Προτυπο NaTrue, ενώ η εταιρία έχει συμμετάσχει επιτυχώς και σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς και λοιπούς ερευνητικούς φορείς.

Το Ινστιτούτο BIOHELLAS συνεχίζει σταθερά τη πορεία ανάπτυξης και προόδου που έχει χαράξει στον τομέα της πιστοποίησης, παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες με ανταποδοτικότητα και προστιθέμενη αξία. Υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων / υπηρεσιών, την προστασία του καταναλωτή και το σεβασμό στο περιβάλλον.

Μετάβαση στο περιεχόμενο