ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

pie
salad
biokuzinz

Πιστοποίηση επιχειρήσεων μαζικής εστίασης

Η απουσία κανόνων για την πιστοποίηση της μαζικής εστίασης από την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνδυασμό με τη στροφή των καταναλωτών προς τα βιολογικά τρόφιμα και σε χώρους μαζικής εστίασης, έκανε επιτακτική την ανάγκη καθορισμού κανόνων  πιστοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μαζικής εστίασης και επιθυμούν να προσφέρουν βιολογικά γεύματα στους πελάτες τους. Το Ινστιτούτο BIOHELLAS αντιλαμβανόμενο την ανάγκη και το σημαντικό κενό στο χώρο της μαζικής εστίασης, προχώρησε στη δημιουργία του ιδιωτικού προτύπου ΒΙΟkouzina, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των Βιολογικών προϊόντων και το σεβασμό προς των καταναλωτή.
Το ΒΙΟkouzina είναι ένα ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης επιχειρήσεων μαζικής εστίασης που εκπονήθηκε αποκλειστικά από το BIOHELLAS σε συνεργασία με ειδικούς στο χώρο της εστίασης, με σκοπό την πιστοποίηση επιχειρήσεων μαζικής εστίασης οι οποίες διαθέτουν άμεσα στον καταναλωτή γεύματα τα οποία έχουν παραχθεί χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα συστατικά  βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Η εφαρμογή του προτύπου ΒΙΟkouzina μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε επιχείρηση μαζικής εστίασης.

Δυνατότητα πιστοποίησης μόνο πρώτων υλών

Πέραν των τριών παραπάνω κατηγοριών πιστοποίησης, Gold, Silver και Bronze, το πρότυπο «BIOkouzina» παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης και σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες χρησιμοποιούν μια ή και περισσότερες πρώτες ύλες μόνο ως βιολογικές και για τις οποίες επιθυμούν να κάνουν αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής.

Στην περίπτωση πρώτων υλών, η χορηγούμενη πιστοποίηση είναι της μορφής:
«η επιχείρηση (το εστιατόριο, το ξενοδοχείο κτλ.) χρησιμοποιεί μόνο βιολογικό ελαιόλαδο, λαχανικά κτλ.».

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση πιστοποίησης πρώτης ύλης, είναι, η επιχείρηση να μη χρησιμοποιεί παράλληλα την εν λόγω πρώτη ύλη και ως συμβατική.

Farm-to-table-19
pan-krti
Farm-to-table-20

Οφέλη και πλεονεκτήματα από την εφαρμογή και πιστοποίηση μιας επιχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο BIOkouzina

  • Δυνατότητα στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης να κάνουν αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής για το σύνολο ή μέρος των παρεχόμενων γευμάτων, μέσω της πιστοποίησης και της χρήσης του λογοτύπου ενός διεθνώς αναγνωρισμένου Φορέα Πιστοποίησης όπως είναι το BIOHELLAS σε διαφημιστικό υλικό, menu, site κτλ.
  • Προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις και γενικότερα στις παρεχόμενες υπηρεσίες στο χώρο της εστίασης, μέσω της διαφοροποίησής των επιχειρήσεων με απώτερο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
  • Η ικανοποίηση της αυξανόμενης ανάγκης του καταναλωτή για μια σωστή και ποιοτική διατροφή και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα βιολογικά προϊόντα.
  • Παρέχεται πλέον η δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει βιολογικά - πιστοποιημένα τρόφιμα και σε χώρους μαζικής εστίασης.
  • Ανάπτυξη και διάδοση του βιολογικού τρόπου παραγωγής και της κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων.

Tρεις κατηγορίες πιστοποίησης

Βάσει του προτύπου «BIOkouzina» είναι δυνατή η χορήγηση τριών κατηγοριών πιστοποίησης ενώ ανάλογα με την κατηγορία πιστοποίησης στην οποία κατατάσσεται μία επιχείρηση με βάση τα παρακάτω κριτήρια, απονέμεται και ξεχωριστό σήμα συμμόρφωσης:


Για την κατάταξη των επιχειρήσεων σε μια από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες πιστοποίησης, λαμβάνονται υπόψη:
  • H σύσταση του προσφερόμενου μενού (ποσοστό βιολογικών εδεσμάτων ή εδεσμάτων με βιολογικά συστατικά).
  • H δυνατότητα ή μη, παροχής στον πελάτη, σε καθημερινή βάση, ενός πλήρως βιολογικού μενού.
  • O βαθμός πλήρωσης συγκεκριμένων, προαιρετικής φύσεως, απαιτήσεων του Προτύπου «BIOkouzina» (π.χ. ανάπτυξη και εφαρμογή από την επιχείρηση πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005, χρήση φρέσκων υλικών κατά προτίμηση από την τοπική αγορά, χρήση ελαιολάδου έναντι άλλων ελαίων τόσο για το τηγάνισμα όσο και για την παρασκευή σαλατών, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών κτλ). Για την αξιολόγηση της επιχείρησης ως προς τις δευτερεύουσες απαιτήσεις εφαρμόζεται το σύστημα της μοριοδότησης, σύμφωνα με το οποίο, κάθε κριτήριο έχει διαφορετική βαρύτητα.

Χρόνος Έκδοσης και Ισχύς Πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Επιθεωρήσεων σύμφωνα με το πρότυπο BIOkouzina, γίνεται σχετική θετική εισήγηση από την Ομάδα Επιθεωρητών και εκδίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Το Πιστοποιητικό έχει ετήσια ισχύ και κάθε χρόνο πραγματοποιείται επιθεώρηση ανανέωσης και επανέκδοσης πιστοποιητικού.

H εγκατάσταση και πιστοποίηση του προτύπου BIOkouzina δεν αποτελεί υποχρεωτική προδιαγραφή σύμφωνα με το νέο σύστημα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση εμπίπτει στο προαιρετικά κριτήρια της διαδικασίας και πριμοδοτείται με 150 μόρια στα Ξενοδοχεία σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β – 09/01/2015) για τη χρήση Βιολογικών προϊόντων.

Για τα ΕΕΔΔ δεν υπάρχει αντίστοιχη μοριοδότηση.

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Για περισσότερες πληροφορίες για το ιδιωτικό πρότυπο ΒΙΟkouzina μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8211940 με e-mail στο info@bio-hellas.gr ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο