ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

usda

Πιστοποίηση NOP/USDA

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων «BIOHELLAS A.E.», είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος φορέας στην Ελλάδα σύμφωνα με το πρότυπο βιολογικής γεωργίας National Organic Program (NOP) του Υπουργείου Γεωργίας των Η.Π.Α (USDA). Οι πιστοποιήσεις NOP/USDA αφορούν τους τομείς της φυτικής παραγωγής, συλλογής αυτοφυών φυτών και βοτάνων, καθώς και της μεταποίησης.

Το National Organic Program (NOP) λειτουργώντας ως σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, διαπιστεύει τρίτους οργανισμούς οι οποίοι αναλαμβάνουν την πιστοποίηση εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που πληρούν τα προαπαιτούμενα του παραπάνω προτύπου. Το USDA και οι διαπιστευμένοι φορείς συνεργάζονται με σκοπό τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους παραγωγούς και την προστασία της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ακεραιότητα του USDA Organic Seal.

Το εν λόγω πρότυπο βοηθάει σημαντικά επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους στην αγορά των Η.Π.Α να αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα σε ότι αφορά την προτίμηση των καταναλωτών. Παράλληλα, μπορούν να πιστοποιηθούν προϊόντα τα οποία εξαιρούνται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 για την βιολογική γεωργία (π.χ. καπνός, υδροπονικές καλλιέργειες κλπ). Ακόμα η πιστοποίηση με το NOP/USDA δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής βιολογικών προϊόντων σε χώρες που είτε δεν έχουν συμφωνία ισοτιμίας με την Ε.Ε αλλά με τις ΗΠΑ είτε απαιτούν μόνο τη NOP/USDA πιστοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα τη σύσταση του προϊόντος, είναι δυνατή η πιστοποίηση τεσσάρων ξεχωριστών κατηγοριών προϊόντων: 100% organic, organic, made with organic, less than 70% organically produced ingredients.
Η συνολική νομοθεσία συμπεριλαμβάνεται στον Κανονισμό USDA-NOP και στο NOP Handbook.
Το BIOHELLAS ως διαπιστευμένος φορέας για το πρότυπο NOP/USDA μπορεί να πιστοποιεί επιχειρήσεις παγκοσμίως και διαθέτει γραφεία σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Διαδικασία πιστοποίησης

Η αίτηση για πιστοποίηση μίας επιχείρησης σύμφωνα με το πρότυπο ΝΟΡ – USDA γίνεται απευθείας στον φορέα «BIOHELLAS». Μαζί με την αίτηση πρέπει να αποσταλούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αμερικανικού κανονισμού των βιολογικών προϊόντων.
Η έκδοση της τελικής απόφασης συμμόρφωσης και του Πιστοποιητικού συμμόρφωσης “ORGANIC CERTIFICATE”, ολοκληρώνεται μετά την λήψη όλων των απαραίτητων εγγράφων και τη διενέργεια τουλάχιστον μίας επιτόπιας επιθεώρησης. Η παραπάνω διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε έτος.

Επιπλέον πληροφορίες για το πρότυπο USDA/NOP μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο:

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρότυπο NOP/USDA μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του BIOHELLAS και στο e-mail pstandards@bio-hellas.gr ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο