ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Πράσινη Συμφωνία
Πράσινη Συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί το επίκεντρο του θεματολογίου της ΕΕ καθώς πλέον αποτελεί πρωταρχικό στόχο μια βιώσιμη, κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050, η οποία θα λειτουργεί ως μέσο για επενδύσεις και ανάπτυξη.

Η Πράσινη Συμφωνία τονίζει την καίρια σημασία της βιολογικής παραγωγής προϊόντων ως το μέσο  μετάβασης προς ένα βιώσιμο σύστημα παραγωγής τροφίμων, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των προσπαθειών των αγροτών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Οι γεωργοί είναι εκείνοι που πρώτοι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας, αφού οι μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές αποτελούν έναν από τους πλέον αρνητικούς παράγοντες.

Οι βιοκαλλιεργητές είναι οι πρωτοπόροι της βιώσιμης γεωργίας του μέλλοντος καθώς ανοίγουν τον δρόμο προς τον οικολογικό προσανατολισμό της γεωργίας, προς καινοτόμες τεχνικές παραγωγής οι οποίες είναι φιλικές στο περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Το σήμα βιολογικής παραγωγής στα προϊόντα αποτυπώνει τις δεσμεύσεις των παραγωγών σε υψηλά πρότυπα παραγωγής και παρέχει την απαραίτητη διασφάλιση στους καταναλωτές ότι το αυτά έχουν παραχθεί σύμφωνα με πολύ συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες, ως το αποτέλεσμα ενός αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί εκείνο το εργαλείο που οδηγεί στην ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, την ορθή χρήση των ανανεώσιμων πόρων, τις υψηλές προδιαγραφές καλής μεταχείρισης των ζώων και σαφώς σε υψηλότερα εισοδήματα για τους γεωργούς, εξασφαλίζοντας την κοινωνική βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών.

Το BIOHELLAS δεν θα μπορούσε να μην είναι αρωγός της όλης προσπάθειας, ενισχύοντας με το σήμα του την καταναλωτική πίστη και την υπεραξία των βιολογικών προϊόντων.

Ο βιολογικός τρόπος παραγωγής βρίσκει εφαρμογή στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Φυτική Παραγωγή-Παραγωγή στο κτήμα
 • Παραγωγή Μανιταριών
 • Ζωική Παραγωγή-Παραγωγή στο στάβλο
 • Μελισσοκομία
 • Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Συλλογή Αγρίων Φυτών και Βοτάνων
 • Συλλογή φυκιών
 • Μεταποίηση Τυποποίηση Εμπορία Τροφίμων
 • Μεταποίηση Τυποποίηση Εμπορία Ζωοτροφών
 • Εισαγωγή Βιολογικών Προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτες χώρες)

Παραγωγή Τυποποίηση Εμπορία λοιπών προϊόντων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 παρ.1 ΚΑΝ (ΕΕ) 848/2018:

 • Μαγιά που χρησιμοποιείται ως τρόφιμο ή ζωοτροφή,
 • πατέ, γλυκό καλαμπόκι, αμπελόφυλλα, καρδιές φοινίκων, βλαστοί λυκίσκου και άλλα παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών και προϊόντων που παράγονται από αυτά,
 • θαλάσσιο άλας και άλλα άλατα για τρόφιμα και ζωοτροφές,
 • κουκούλι μεταξοσκώληκα κατάλληλο για ξετύλιγμα των ινών του,
 • φυσικές γόμες και ρητίνες,
 • κερί μέλισσας,
 • αιθέρια έλαια,
 • πώματα από φυσικό φελλό, μη συσσωματωμένα, και χωρίς καμία συνδετική ουσία,
 • βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο,
 • μαλλί, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο,
 • ακατέργαστα δέρματα και προβιές που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία,
 • παραδοσιακές φυτικές παρασκευές φυτικής προέλευσης.

Μία επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα παραπάνω ή σε συνδυασμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο