ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

demeter

Πιστοποίηση Demeter®, Biodynamic®

Η Βιοδυναμική γεωργία είναι το παλιότερο σύστημα βιολογικής καλλιέργειας και αποτελεί ένα παγκόσμιο κίνημα παραγωγής γεωργικών προϊόντων με ολιστική, οικολογική και ηθική προσέγγιση που βασίζεται στις αρχές που έθεσε ο Rudolf Steiner το 1924. Με φροντίδα, υπευθυνότητα και διαφάνεια απέναντι στην ανθρωπότητα, προσεγγίζει με σεβασμό και δικαιοσύνη το κοινωνικό περιβάλλον, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και του φυσικού κόσμου.

Οι 7 βασικές αρχές της βιοδυναμικής γεωργίας είναι η γονιμότητα του εδάφους, τα υγιή φυτά, η ευζωία των ζώων, η βιοποικιλότητα και η ποιότητα των τροφίμων, σε ένα πλαίσιο κοινωνικής και οικολογικής ευθύνης. Με σεβασμό στην οικολογία, τον πολιτισμό και την παράδοση κάθε τόπου, η βιοδυναμική γεωργία εφαρμόζει τα ιδανικά και την ηθική στην πρακτική πραγματικότητα.

Η αφοσίωση ενός παραγωγού στις αρχές και τις αξίες της βιοδυναμικής γεωργίας, σημαίνει ότι θεωρεί την φάρμα του ως ένα αυτοσυντηρούμενο ζωντανό οργανισμό που συνυπάρχει με την φύση και επομένως επιδιώκει να πετύχει μια ισορροπία με φυσικό τρόπο. Η βιοδυναμική γεωργία αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης που αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ζωντανού πλαισίου μέσα στο οποίο θα ευδοκιμήσουν και θα αναπτυχθούν οι άνθρωποι, τα ζώα και τα φυτά.

Τα κριτήρια και το πλαίσιο πιστοποίησης των προϊόντων Demeter®, Biodynamic® καθορίζονται σήμερα από τα ισχύοντα πρότυπα της Biodynamic Federation-Demeter International (BFDI). Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης που διέπεται από κανόνες αυστηρότερους από αυτούς του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.

Τα βιοδυναμικά προϊόντα φέρουν ένα ισχυρό εμπορικό σήμα με αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως και ειδικότερα στις γερμανόφωνες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Βασικές απαιτήσεις του Προτύπου είναι:

  • Η εφαρμογή της βιοδυναμικής μεθόδου καλλιέργειας και η χρήση των απαραίτητων βιοδυναμικών παρασκευών (biodynamic compost & spray preparations) κάθε χρόνο.
  • Η συνεργασία με ένα εγκεκριμένο σύμβουλο βιοδυναμικής γεωργίας κατά τη διάρκεια μετατροπής της εκμετάλλευσης στη βιοδυναμική γεωργία.
  • Η πιστοποίηση σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.
  • Ο έλεγχος και η πιστοποίηση του συνολικού φυτικού και ζωικού κεφαλαίου μιας γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το πρότυπο Demeter και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, ακόμα και εάν δεν πρόκειται να διακινηθούν όλα τα παραγόμενα προϊόντα ως Demeter®.
  • O έλεγχος και η πιστοποίηση όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας από την εκμετάλλευση έως το τελικό προϊόν κατά το πρότυπο Demeter και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και υπεργολαβικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον πληροφορίες για τη βιοδυναμική γεωργία μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Demeter

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρότυπο Demeter μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του BIOHELLAS και στο e-mail pstandards@bio-hellas.gr ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο