ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

ifs

IFS – International Featured Standards

Το IFS αποτελείται από μία σειρά προτύπων που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων και την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών. Τα πρότυπα παρέχουν απαιτήσεις προερχόμενες κυρίως από τους ενδιαφερόμενους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξή τους.

Τι είναι τα πρότυπα του IFS;

Τα πρότυπα του IFS είναι διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα καθώς συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Global Food Safety Initiative (GFSI). Τα πρότυπα αναπτύχθηκαν για να απαντήσουν στο ερώτημα «Είναι ένας προμηθευτής τροφίμων ικανός να παρέχει ασφαλή τρόφιμα σύμφωνα με τις συμφωνημένες προδιαγραφές τελικού προϊόντος;».

Τα πρότυπα του IFS μπορούν να εφαρμοστούν από μία οποιαδήποτε εταιρεία που βρίσκεται στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Είναι πλέον διαδεδομένα στην γαλλογερμανική αγορά και αποτελούν απαίτηση για την τοποθέτηση ενός προϊόντος στο ράφι των περισσότερων υπεραγορών τροφίμων.

Τα πρότυπα παρέχουν ένα επίπεδο συμμόρφωσης με συγκεκριμένες απαιτήσεις ενώ κάποιες απαιτήσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται απαραίτητα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του τροφίμου.

Ποια τα οφέλη;

Η πιστοποίηση με το IFS παρέχει μία σειρά από οφέλη μεταξύ των οποίων είναι:

  • Πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού που το θέτουν ως προϋπόθεση για τη σύναψη συνεργασιών.
  • Διασφάλιση την εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Ικανοποίηση των απαιτήσεων του νομοθέτη και αποφυγή από πρόστιμα / κυρώσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων.
  • Αξιοπιστία της εταιρείας και βελτίωση της εμπορικής εικόνας της, καθώς η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως.

Χορήγηση Πιστοποίησης

Διαδικασία Πιστοποίησης – Χρόνος Έκδοσης και Ισχύς Πιστοποιητικού

Η διαδικασία πιστοποίησης είναι σύμφωνη με τα πρότυπα του IFS όπως επικαιροποιούνται και γνωστοποιούνται στο site του: www.ifs-certification.com.

Το BIOHELLAS παρέχει σχετικές υπηρεσίες πιστοποίησης μέσω συμφωνίας με κατάλληλα αναγνωρισμένο από τον IFS συνεργάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Μετάβαση στο περιεχόμενο