ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

biosuisse

Πιστοποίηση BIOSUISSE ORGANIC

Το ιδιωτικό, ελβετικό πρότυπο πιστοποίησης Bio Suisse, αποτελεί το πιο αξιόπιστο και αναγνωρισμένο πρότυπο για τη βιολογική γεωργία στην Ελβετία.

Η Bio Suisse ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 40 χρόνια ως μια Ένωση Ελβετικών Οργανισμών βιολογικής γεωργίας. Με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και όχι μόνο, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελβετών καταναλωτών, δίνοντας στα προϊόντα που φέρουν το σήμα της – “Bud” (οφθαλμό) – ιδιαίτερη αξία.

Η αγορά των βιολογικών προϊόντων στην Ελβετία είναι αρκετά ώριμη και ο καθορισμός ενός καναλιού διάθεσης των προϊόντων σας σίγουρα θα  έχει καλά αποτελέσματα. Δεδομένου ότι η Ελβετία αποτελεί μία από τις πρώτες χώρες σε κατανάλωση βιολογικών μπορεί να αποτελέσει μία πολύ καλή επιλογή διάθεσης των προϊόντων σας, αποφέροντας οικονομικά οφέλη.

Αν και η διάθεση βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένων βάσει Ευρωπαϊκού Κανονισμού στην Ελβετία είναι δυνατή, η πιστοποίησή τους κατά το πρότυπο Bio Suisse θα δώσει ένα ισχυρό προβάδισμα εντός της ελβετικής αγοράς.

Βασικές απαιτήσεις του προτύπου είναι:

  • Πιστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Κ. 2018/848 για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων
  • Έλεγχος και πιστοποίηση του συνολικού φυτικού και ζωικού κεφαλαίου μιας γεωργικής εκμετάλλευσης(  ̎whole-farm approach ̎ ) κατά Ε.Κ. 2018/848, ακόμα και αν δεν θέλετε να πιστοποιηθούν όλα τα παραγόμενα προϊόντα ως BIOSUISSE ORGANIC
  • Έλεγχος και πιστοποίηση όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας από την εκμετάλλευση έως το τελικό προϊόν, κατά Bio Suisse και Ε.Κ. 2018/848, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών και υπεργολαβικών επιχειρήσεων
  • Αυστηρότερη επίβλεψη εισροών λίπανσης και φυτοπροστασίας
  • Συνετή διαχείριση υδατικών πόρων, ειδικά σε περιοχές με πρόβλημα έλλειψης νερού ή υψηλού κινδύνου διάβρωσης εδαφών
  • Προϋποθέσεις για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε όλη την παραγωγική αλυσίδα
  • Χρήση του σήματος bud γίνεται μόνο εντός Ελβετίας από Ελβετό εισαγωγέα, κάτοχο άδειας σήματος. Τα προϊόντα σας διακινούνται ως BIOSUISSE ORGANIC μόνο! Συνεπώς η συνεργασία με αδειοδοτημένο εισαγωγέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση
  • Απαγορεύεται η μεταφορά των προϊόντων BIOSUISSE ORGANIC με αεροπλάνο

Επιπλέον πληροφορίες για το πρότυπο Bio Suisse μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρότυπο BioSuisse μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του BIOHELLAS και στο e-mail pstandards@bio-hellas.gr ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο