ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Διαπιστεύσεις

 • Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων BIOHELLAS Α.Ε. με έδρα την Αθήνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 17065:2012 να διενεργεί πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων.

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 106-8

 • Διαπίστευση του BIOHELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021, ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2018

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 826

 • Διαπίστευση του BIOHELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021, ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 826

 • Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων BIOHELLAS Α.Ε. με έδρα την Αθήνα, ως Φορέα Πιστοποίησης Προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα με τα πρότυπα GLOBALG.A.P.

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 106-8 / Παρ. Β1/9

 • Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων BIOHELLAS Α.Ε. με έδρα την Αθήνα, ως Φορέα Πιστοποίησης Προϊόντων / Διεργασιών σύμφωνα με τα τυποποιητικά έγγραφα AGRO 2 .

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 106-8 / Παρ. Β8/5

 • Το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. (USDA) διαπιστεύει το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. “ΒΙΟΕΛΛΑΣ” σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αμερικάνικου προτύπου NOP να διενεργεί πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων.

   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ NOP/USDA

Μετάβαση στο περιεχόμενο