ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

BRCGS

BRC Global Standards

Το BRC ιδρύθηκε το 1996 από αλυσίδες λιανικής πώλησης που ήθελαν όλη η εφοδιαστική αλυσίδα να εναρμονίζεται με συγκεκριμένα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων. Αρχικά είχε εφαρμογή κυρίως στην Αγγλική αγορά αλλά εν συνεχεία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο αποδεκτό πρότυπο.

Τι είναι τα πρότυπα του BRC;

Τα πρότυπα του BRC πλέον εφαρμόζονται σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Βασικός στόχος αποτελεί η παροχή και διατήρηση ασφαλών τροφίμων. Τα πρότυπα του BRC για την ασφάλεια των τροφίμων, τα υλικά συσκευασίας, την αποθήκευση και μεταφορά, τα καταναλωτικά προϊόντα, τους μεσάζοντες, τα ελευθέρας γλουτένης προϊόντα, τα φυτικά προϊόντα και τo ηθικό εμπόριο θέτουν μία σειρά από ορθών πρακτικών και βοηθούν να παρέχεται στον καταναλωτή η διασφάλιση ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή, ανταποκρίνονται στις νομοθετικές απαιτήσεις και διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα.

Ποια τα οφέλη;

Η πιστοποίηση με το BRC παρέχει μία σειρά από οφέλη μεταξύ των οποίων είναι:

• Πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού που το θέτουν ως προϋπόθεση για τη σύναψη συνεργασιών.
• Διασφάλιση την εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια των τροφίμων.
• Ικανοποίηση των απαιτήσεων του νομοθέτη και αποφυγή από πρόστιμα / κυρώσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων.
• Αξιοπιστία της εταιρείας και βελτίωση της εμπορικής εικόνας της, καθώς η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως.

Χορήγηση Πιστοποίησης

Η διαδικασία πιστοποίησης είναι σύμφωνη με τα πρότυπα του BRCGS όπως επικαιροποιούνται και γνωστοποιούνται στο site του www.brcgs.com. Το BIOHELLAS παρέχει σχετικές υπηρεσίες πιστοποίησης μέσω συμφωνίας με κατάλληλα αναγνωρισμένο από τον BRCGS συνεργάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Μετάβαση στο περιεχόμενο