ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Κατάταξη ΕΕΔΔ σε κλειδιά

wide-green-line

Γενικές πληροφορίες

Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε (5) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία του ενός (1) κλειδιού, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί. Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που επιλέγουν να μην κατατάσσονται σε σύστημα κλειδιών, υποχρεούνται να πληρούν τα προβλεπόμενα της ΥΑ 12868 και τις υποχρεωτικές προδιαγραφές των καταλυμάτων του ενός κλειδιού. Η επιλογή των κριτηρίων, που εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθμολογούμενων κριτηρίων ανήκει στον επιχειρηματία.

Οι βάσεις για κάθε κατηγορία κλειδιών ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία Κλειδιών 1 2 3 4 5
Βάση των βαθμολογούμενων κριτηρίων 1.500 2.000 3.000 4.000 5.000

Ο καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕΔΔ και η κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών, καθορίζονται από τις διατάξεις της 12868 (ΦΕΚ 3119/Β/31.07.2018

wide-green-line

Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι αποτέλεσμα ελέγχου υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων αναφορικά με τα κτιριακά, τον εξοπλισμό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης είναι οι εξής:

 • Κτήριο – ελάχιστες επιφάνειες
 • Χαρακτηριστικά κτηρίου επιχείρησης ΕΕΔΔ
 • Χαρακτηριστικά δωματίου
 • Εξοπλισμός δωματίου/διαμερίσματος
 • Υπηρεσίες – παροχές επιχείρησης ΕΕΔΔ
 • Εξοπλισμός μπάνιου
 • Εξοπλισμός κουζίνας διαμερίσματος – studio
 • Αναψυχή
 • Διάφορα
 • Ειδικές πιστοποιήσεις

Διάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης ΕΕΔΔ – Ανακατάταξη

Η προθεσμία κατάταξης των ΕΕΔΔ, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.05.2022.

Συγκεκριμένα:

 1. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως τις 31.05.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη.
 2. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από την 01.6.2021 έως τις 31.5.2022, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη.

Για τα καταλύματα που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη του.

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8
Για περισσότερες πληροφορίες για την κατάταξη του δωματίου-διαμερίσματός σας σε αστέρια, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του BIOHELLAS και στο e-mail info@bio-hellas.gr ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Νομοθεσία

 • Νόμος 4276/2014 (ΦΕΚ Α 155/30.07.2014): Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.
 • Νόμος 4442 (ΦΕΚ 230/7-12-2016): Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
 • Υ.Α.4418/2019 (ΦΕΚ 972/Β/21-03-2019): Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.
 • Υ.Α. 12868 (ΦΕΚ 3119/Β/31.07.2018: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών.

Έντυπα ένταξης

 • Αίτηση Ένταξης Επιχείρησης στο Σύστημα Αξιολόγησης για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων – δωματίων (ΞΕΕΔΔ)

Λοιπά έντυπα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο: “Σύστημα Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο