ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Οικονομικές καταστάσεις

2014

2013

2012


Όλες οι υποχρεωτικές δημόσιες πληροφορίες που αφορούν τον Οργανισμό
είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ στην διεύθυνση www.businessregistry.gr/publicity

Μετάβαση στο περιεχόμενο