Профил

wh-leaves

Институтът за контрол
на биологични
продукти Био Еллас

Институтът за контрол на биологични продукти Био Еллас дължи развитието си на почтеността и доверието, които е изградил в областта на Сертифицирането на биологични продукти. Чрез надеждните си услуги ние гарантираме качеството на храните и земеделските продукти, като по този начин защитаваме потребителите и спомагаме за опазването на природата.

Контролираме и сертифицираме повече от 11 000 производители от всички звена на земеделието и хранително-вкусовата промишленост – от фермите до търговците на дребно, вносителите и износителите на хранителни продукти. За Био Еллас работят повече от 100 изявени учени и специалисти, които се занимават с контрола на производителите, проучвания и проекти в подкрепа на биологичното земеделие. Институтът Био Еллас е ангажиран и в работата по развиване и внедряване на системи за контрол и сертифициране на Балканите.

Институтът Био Еллас е създаден през 2001 г. и е одобрен като контролиращ и сертифициращ орган за биологични продукти в Европейския съюз с номер GR-BIO-03.

През 2002 е акредитиран от Националния съвет за акредитация на Гърция по стандарт ELOT EN 45011/ ISO 65 като контролираща и сертифицираща организация на биологични продукти.

През 2009 Институтът Био Еллас получава и акредитация от Департамента по земеделие на САЩ, като контролен орган имащ право да сертифицира биологични продукти според стандарта USDA NOP.
Био Еллас е и официален контролиращ орган в България с код BG-BIO-10, както и в Молдова.

Институт Био Еллас е член на IFOAM (Международна асоциация за Биологично земеделие) и HellasCert (Асоциация на акредитираните контролиращи и сертифициращи организации в Гърция).

Според Справочника на биологичното сертифициране от 2008 г. Био Еллас е сред 10-те най-големи организации за контрол и сертифициране на Биологични продукти в света.

Централният офис на Био Еллас се намира в Атина, като освен него има още седем офиса в цяла Гърция и повече от 120 инспектори, които работят за популяризирането на биологичното земеделие.

 

Институт Био Еллас предлага сертифициране съгласно следните стандарти:

Skip to content