ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Μεταποιημένα προϊόντα & Ζωοτροφές

Στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (Ε.Ε.) 2018/848 εντάσσονται και πιστοποιούνται επιχειρήσεις που παρασκευάζουν:

 • μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα
 • ζωοτροφές
 • οίνο
 • μαγιά για χρήση στην παρασκευή τροφίμων ή ως ζωοτροφές
 • αιθέρια έλαια

Επιπλέον, στο σύστημα εντάσσονται και επιχειρήσεις που συσκευάζουν, ανασυσκευάζουν, τυποποιούν ή επισημαίνουν βιολογικά προϊόντα είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, εμπορεύονται προϊόντα συσκευασμένα ή μη εντός της Ε.Ε ή σε Τρίτες χώρες και εισάγουν προϊόντα από Τρίτες Χώρες.

Δεν μπορούν να πιστοποιηθούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, δηλαδή επιχειρήσεις που παρασκευάζουν βιολογικά εδέσματα στο σημείο πώλησης ή παράδοσης στον τελικό καταναλωτή, π.χ. εστιατόρια, κυλικεία.

Η παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών βασίζεται στην παραγωγή βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών από βιολογικά γεωργικά συστατικά, τον περιορισμό της χρήσης προσθέτων τροφίμων, τον αποκλεισμό τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά ή ΓΤΟ.

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Να υποβάλετε στο BIOHELLAS σχετική αίτηση ένταξης στο Σύστημα ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
  Την αίτηση καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα ένταξης μπορείτε να παραλάβετε ταχυδρομικά ή εναλλακτικά σας αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετά από αίτημά σας Η σχετική αίτηση ένταξης εκτός των άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή της μονάδας και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 2. Παράλληλα θα ενημερωθείτε για το κόστος πιστοποίησης και για τον Κανονισμό Υπηρεσιών Πιστοποίησης που βρίσκεται αναρτημένος στο site μας.
 3. Μαζί με τα έγγραφα ένταξης να αποστείλετε τη σύμβαση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σε δύο αντίτυπα.
 4. Να προβείτε στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι Τιμοκατάλογοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης του BIOHELLAS είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος στο info@bio-hellas.gr

Το Έντυπο Ε 120 «Δελτίο Ενστάσεων» είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Έγγραφα ένταξης

Συμπληρώστε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας αποστείλουμε τα σχετικά έγγραφα ένταξης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο