ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Μελισσοκομία

Στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (Καν. Ε.Ε. 2018/848) εντάσσονται και πιστοποιούνται μονάδες μελισσοκομίας που ακολουθούν τους κανόνες ορθής μελισσοκομικής πρακτικής και επιπλέον κανόνες που αφορούν την θέση του μελισσοκομείου, την διατροφή, τις μελισσοκομικές πρακτικές και την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των μελισσών. Πιο συγκεκριμένα, τα μελισσοκομεία πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε, σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από τη θέση του μελισσοκομείου, οι πηγές νέκταρος και γύρης να αποτελούνται κυρίως από βιολογικές καλλιέργειες ή/και αυτοφυή βλάστηση. Η τεχνητή διατροφή των μελισσιών επιτρέπεται μόνο αν απειλείται η επιβίωσή τους λόγω των κλιματικών συνθηκών και μόνο με βιολογικό μέλι, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη. Απαγορεύονται οι ακρωτηριασμοί όπως η κορυφοτομή των φτερών των βασιλισσών μελισσών. Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται από φυσικά υλικά που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος ή των προϊόντων της μελισσοκομίας. Επιτρέπεται η χρήση μυρμηκικού οξέος, γαλακτικού οξέος, οξικού οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και μενθόλης, θυμόλης, ευκαλυπτόλης σε περιπτώσεις βαρροϊκής ακαρίασης. Τα προϊόντα μελισσοκομίας (μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός, πρόπολη και κερί) μπορούν να πωλούνται με αναφορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί επί ένα τουλάχιστον έτος οι κανόνες βιολογικής παραγωγής.

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Να υποβάλετε στο BIOHELLAS σχετική αίτηση ένταξης στο Σύστημα ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
    Την αίτηση καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα ένταξης μπορείτε να παραλάβετε ταχυδρομικά ή εναλλακτικά σας αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετά από σχετικό αίτημά. Η αίτηση ένταξης εκτός των άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή της μονάδας και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  2. Παράλληλα θα ενημερωθείτε για το κόστος πιστοποίησης και για τον Κανονισμό Υπηρεσιών Πιστοποίησης που βρίσκεται αναρτημένος στο site μας.
  3. Να αποστείλετε τη σύμβαση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σε δύο αντίτυπα.
  4. Να προβείτε στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι Τιμοκατάλογοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης του BIOHELLAS είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος στο info@bio-hellas.gr

Το Έντυπο Ε 120 «Δελτίο Ενστάσεων» είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Έγγραφα ένταξης

Συμπληρώστε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας αποστείλουμε τα σχετικά έγγραφα ένταξης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο