ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Zωική Παραγωγή & Προϊόντα Υδατοκαλλιέργειας

Στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (Καν. Ε.Ε. 2018/848) εντάσσονται και πιστοποιούνται οικόσιτα παραγωγικά ζώα που εκτρέφονται με γνώμονα την τήρηση των πρακτικών καλής μεταχείρισης των ζώων και της ευζωίας τους, καθώς και τη σίτιση των ζώων με βιολογικές ζωοτροφές σύμφωνα με τις διατροφικές τους ανάγκες. Μπορούν να πιστοποιηθούν τα παρακάτω είδη ζώων και τα παραγόμενα από αυτά προϊόντα:

 • βοοειδή
 • προβατοειδή
 • αιγοειδή
 • ιπποειδή
 • χοιροειδή
 • πουλερικά
 • κουνέλια
 • ελαφοειδή

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα ένταξης σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας υδρόβιων ειδών όπως η τσιπούρα και το λαβράκι, η πέστροφα, τα μύδια και τα φύκη. Στους ειδικούς κανόνες που διέπουν τον τομέα της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας περιλαμβάνονται η ελαχιστοποίηση των χειρισμών ώστε να αποφεύγονται το άγχος και οι σωματικές βλάβες, η χρήση βιολογικών ιχθυοτροφών και καθορισμός της μέγιστης ιχθυοφόρτισης.

Εάν επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Να υποβάλετε στο BIOHELLAS σχετική αίτηση ένταξης στο Σύστημα ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
  Την αίτηση καθώς και τα υπόλοιπα έντυπα ένταξης μπορείτε να παραλάβετε ταχυδρομικά ή εναλλακτικά σας αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετά από αίτημά σας Η σχετική αίτηση ένταξης εκτός των άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή της μονάδας και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 2. Παράλληλα θα ενημερωθείτε για το κόστος πιστοποίησης και για τον Κανονισμό Υπηρεσιών Πιστοποίησης που βρίσκεται αναρτημένος στο site μας.
 3. Μαζί με τα έγγραφα ένταξης να αποστείλετε τη σύμβαση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σε δύο αντίτυπα.
 4. Να προβείτε στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές, όπως αυτές προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Οι Τιμοκατάλογοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης του BIOHELLAS είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος στο info@bio-hellas.gr

Το Έντυπο Ε 120 «Δελτίο Ενστάσεων» είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Έγγραφα ένταξης

Συμπληρώστε το email σας στο παρακάτω πεδίο και θα σας αποστείλουμε τα σχετικά έγγραφα ένταξης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο