ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Το Πρότυπο CfP καλύπτει καλλιέργειες που πρόκειται να παράξουν πρώτη ύλη για προϊόντα κατάψυξης, χυμοποιείας, προμαγειρεμένων γευμάτων και ζωοτροφών, μεταξύ άλλων τύπων επεξεργασίας. Αυτές οι καλλιέργειες θα διατηρούνται στα ίδια πρότυπα με τις καλλιέργειες IFA, με εξαίρεση δύο διαφορές: την προσέγγιση βάσει κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων και τους κανόνες ελέγχου.

Η παραγωγή προϊόντων που προορίζονται για μεταποίηση συνεπάγεται διαφορετικούς κινδύνους σε επίπεδο εκμετάλλευσης και επομένως το Πρότυπο CfP προσεγγίζει διαφορετικά την αξιολόγηση κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

Το CfP διαφέρει επίσης στο ότι είναι ένα μη διαπιστευμένο πρότυπο. Οι παραγωγοί πραγματοποιούν είτε αυτοαξιολογήσεις (Επιλογή 1) είτε εσωτερικές επιθεωρήσεις και ελέγχους QMS (Επιλογή 2) είτε λαμβάνουν επιθεωρήσεις/ελέγχους από εγκεκριμένο Φορέα Πιστοποίησης.

Οι αυτοαξιολογήσεις και οι αξιολογήσεις τρίτων θα απαιτούν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Επισκόπηση των γεωργικών λειτουργιών. Αυτή η φόρμα αποτελεί μέρος της λίστας ελέγχου CfP και περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις ευθύνες του παραγωγού και του μεταποιητή. Οι παραγωγοί πρέπει να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τους επεξεργαστές τους προκειμένου να εγγραφούν στο νέο Πρότυπο CfP.

Τα βήματα για την πιστοποίηση κατά GLOBALG.A.P.

  • Κατεβάστε το σχετικό πρότυπο GLOBALG.A.P. από τον σύνδεσμο www.globalgap.org
  • Αίτηση στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ – Καταχώρηση και απονομή κωδικού GGN
  • Διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης με τη λίστα ελέγχου GLOBALG.A.P.
  • Προγραμματισμός και διεξαγωγή της πρώτης επιτόπιας επιθεώρησης από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου χορηγείται πιστοποιητικό για το σχετικό πεδίο εφαρμογής διάρκειας ενός έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης επικοινωνήστε με το ΒΙΟ Ελλάς με email στο ggap@bio-hellas.gr, στο τηλέφωνο 2310 029123 ή με fax στο 2310 029124

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8

Για περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση κατά GLOBALG.A.P. μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του BIOHELLAS και στο e-mail ggap@bio-hellas.gr ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο