ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Το Integrated Farm Assurance (IFA) είναι το πρότυπο – ναυαρχίδα της GLOBALG.A.P. Αναπτύχθηκε σε διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση στην υπεύθυνη γεωργία και ελέγχεται ετησίως από διαπιστευμένους, ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης τρίτου μέρους.

Το πρότυπο IFA περιλαμβάνει τρία πεδία που περιέχουν πολλαπλές κατηγορίες προϊόντων που καλύπτουν την φυτική παραγωγή, την υδατοκαλλιέργεια και την κτηνοτροφία. Η κατάσταση πιστοποίησης όλων των παραγωγών είναι ορατή στο πληροφοριακό σύστημα της GLOBALG.A.P. για διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το IFA είναι δοκιμασμένο, ελεγχόμενο και αξιόπιστο σε όλο τον κόσμο με πάνω από 200.000 παραγωγούς υπό πιστοποίηση παγκοσμίως.

Τα βήματα για την πιστοποίηση κατά GLOBALG.A.P.

  • Κατεβάστε το σχετικό πρότυπο GLOBALG.A.P. από τον σύνδεσμο www.globalgap.org
  • Αίτηση στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ – Καταχώρηση και απονομή κωδικού GGN
  • Διεξαγωγή αυτοαξιολόγησης με τη λίστα ελέγχου GLOBALG.A.P.
  • Προγραμματισμός και διεξαγωγή της πρώτης επιτόπιας επιθεώρησης από το ΒΙΟΕΛΛΑΣ

Εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου χορηγείται πιστοποιητικό για το σχετικό πεδίο εφαρμογής διάρκειας ενός έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης επικοινωνήστε με το ΒΙΟ Ελλάς με email στο ggap@bio-hellas.gr, στο τηλέφωνο 2310 029123 ή με fax στο 2310 029124

Αίτηση ενδιαφέροντος

line-8

Για περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση κατά GLOBALG.A.P. μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του BIOHELLAS και στο e-mail ggap@bio-hellas.gr ή να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο