ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διετή Παράταση στη Φυτική Παραγωγή

18.11.2011

Νεότερη Ενημέρωση: Παράταση έως 30/01/2012 για την υποβολή αιτήσεων για Διετή Παράταση των σε ισχύ Συμβάσεων

Νεότερη Ενημέρωση: Τροποποίηση-Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διετή Παράταση των σε ισχύ Συμβάσεων

 

Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διετή Παράταση στη Φυτική Παραγωγή.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

1. Στόχος της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 2.1.4

Η δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» έχει ως στόχο:

• την προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας) και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
• την αειφόρο ανάπτυξη
• την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα
 

Η δράση 1.1 του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Φορέας εφαρμογής είναι η Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνεπικουρούμενη από τις καθ’ ύλη αρμόδιες Δ/νσεις του ΥπΑΑΤ.

Φορείς υλοποίησης είναι οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των αιρετών Περιφερειών και οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων μετά από σχετική εξουσιοδότηση.

Ως φορείς διαχείρισης ορίζονται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΕ ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα).

Οργανισμός Πληρωμής είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

2. Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Για την παρούσα πρόσκληση το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ (25.000.000 €), και αφορούν Δημόσια Δαπάνη.
Το μέτρο 2.1.4. του ΠΑΑ 2007 – 2013 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό από 50-85%, ανάλογα με τον τόπο εφαρμογής (Περιφέρεια Σύγκλισης, Περιφέρεια μη σύγκλισης, μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο του μέτρου.

3. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για διετή παράταση ορίζεται η περίοδος από 29/11/2011 έως 23/12/2011. Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας πρόσκλησης.
Οι αιτούντες με ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3 καταθέτουν τις αιτήσεις ενίσχυσης μέχρι 6/12, όσων το ΑΦΜ λήγει σε 4, 5 και 6 μέχρι 14/12, σε 7 και 8 μέχρι 19/12, σε 9 και 0 μέχρι 23/12.

4. Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι διετούς παράτασης, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για διετή παράταση των συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ στη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία», υποβάλλουν στη ΔΑΟ της αιρετής Περιφέρειας ή στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση καθώς και στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), αίτηση ενίσχυσης για διετή παράταση, πλήρως συμπληρωμένη. Μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνεται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα.

Η κάθε αίτηση ενίσχυσης για διετή παράταση υποβάλλεται σε ένα μόνο φορέα υλοποίησης, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερες από μία Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες. Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).
Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται στις οικείες ΕΑΣ, μετά και την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, διαβιβάζονται εντός 10 εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους, στους αρμόδιους Φορείς Υλοποίησης, με ευθύνη των ΕΑΣ.

 

Το πλήρες κείμενο θα το βρείτε εδώ.

 

Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypaat/ada/4576%CE%92-%CE%99%CE%A3%CE%95

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο