ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Πρόγραμμα 43 εκατ. ευρώ για την προώθηση προϊόντων ποιότητας

04.11.2011

Με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 70.000 ευρώ συν 30.000 ευρώ τη συμμετοχή της κάθε ομάδας παραγωγών, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα προώθησης των αγροτικών προϊόντων (Μέτρο 133 του Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013). Αυτό αναφέρει η σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2427/2011) και είναι το πρώτο βήμα πριν την προκήρυξη του προγράμματος, συνολικού ύψους 43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη είναι τα 30 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι Ομάδες παραγωγών που συμμετείχαν και στο Μέτρο 132 για την πιστοποίηση των προϊόντων τους με Agro ή με πρότυπα βιολογικής παραγωγής. Στην ΚΥΑ αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Σκοπός του Μέτρου 133 είναι η παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών, οι οποίες παράγουν προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας. Στόχοι του Μέτρου 133 είναι:

α) η ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων,

β) η προώθηση των προϊόντων αυτών.»

 

Πεδίο εφαρμογής

Τα επιλέξιμα προϊόντα για το Μέτρο 133 πρέπει να έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των εξής συστημάτων ποιότητας:

α) Κοινοτικό σύστημα ποιότητας

• Βιολογική παραγωγή, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.

β) Εθνικά συστήματα ποιότητας

• Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική παραγωγή (AGRO 2), όπως αναθεωρήθηκε στις 28/2/2008 (2η έκδοση) και ισχύει.

• Σύστημα Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3), όπως αναθεωρήθηκε στις 28/2/2008 (2η έκδοση) και ισχύει.

Επιλέξιμα προϊόντα

Κατάλογος γεωργικών προϊόντων που είναι επιλέξιμα για στήριξη για δράσεις ενημέρωσης και προώθησης, ανά κατηγορία συστήματος ποιότητας:

α) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

2. Δημητριακά

3. Βρώσιμα όσπρια

4. Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια

5. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

6. Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών

7. Έλαια ? λίπη

8. Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά

9. Οίνος, όξος

10. Προϊόντα γαλακτοκομίας

11. Παρασκευάσματα κρεάτων

12. Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

β) AGRO 2

1. Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

2. Δημητριακά

3. Βρώσιμα όσπρια

4. Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια

5. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

6. Σακχαρότευτλα

γ) AGRO 3

Χοίρειο κρέας

 

Δικαιούχοι

Αναλυτικά στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι «δικαιούχοι του Μέτρου είναι ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Ως ομάδα παραγωγών νοείται μια οργάνωση οποιασδήποτε νομικής (φορολογικής) μορφής, τα μέλη της οποίας είναι δικαιούχοι του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων».

Όλα τα μέλη της ομάδας παραγωγών συμμετέχουν στο ίδιο εκ των παραπάνω συστημάτων ποιότητας και παράγουν το ίδιο (ένα συγκεκριμένο) εκ των επιλέξιμων προϊόντων της παρούσας, για τα οποία εντάχθηκαν στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ. Κάθε επιλέξιμη ομάδα παραγωγών θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε μέλη. Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.»

Βρείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση με τον

Καθορισμός ενισχύσεων στο μέτρο της προώθησης αγροτικών προϊόντων.

 

Πηγή: Agronews

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο