ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Πιστοποίηση σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση ISO 22000:2018

10.11.2021

H αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου ISO 22000:2018 είναι γεγονός από το καλοκαίρι του 2018. Αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων και μπορεί να  εφαρμοστεί σε κάθε στάδιο της αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την παρασκευή, αποθήκευση και διακίνηση τους.

Η εφαρμογή του Προτύπου ISO 22000:2018 επιτρέπει στην επιχείρηση τροφίμων:

  • να σχεδιάσει, εφαρμόσει, λειτουργήσει, διατηρήσει και επικαιροποιήσει ένα σύστημα που θα οδηγεί στην παροχή προϊόντων που να είναι ασφαλή σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους.
  • να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.
  • να αποτιμά και να αξιολογεί τις αμοιβαία συμφωνημένες με τον πελάτη απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και να αποδεικνύει την συμμόρφωση με αυτές.
  • να γνωστοποιεί αποτελεσματικά τα θέματα ασφάλειας τροφίμων στα ενδιαφερόμενα μέρη (προμηθευτές, πελάτες, καταναλωτές κλπ).
  • να διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με την πολιτική που έχει καθιερώσει για την ασφάλεια τροφίμων.
  • να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του σε ζητήματα ασφάλειας τροφίμων μέσω της πιστοποίησης με το πρότυπο αυτό σε οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος.


Το πρότυπο ISO 22000:2018 μέσω της  ανώτερου επιπέδου δομής (high level structure) που ακολουθεί  επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν με μεγαλύτερη ευκολία τις απαιτήσεις πολλαπλών πρότυπων (πχ για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την ασφάλεια της πληροφορίας, την ενέργεια κλπ) στο Σύστημά τους. 

Το Ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ ως ένας από τους μεγαλύτερους και διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, όντας διαπιστευμένος από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 826-7) για τον έλεγχο και την πιστοποίηση επιχειρήσεων κατά το Πρότυπο ISO 22000:2018, είναι σε θέση να καλύψει όλες τις σύγχρονες ανάγκες πιστοποίησης των επιχειρήσεων που επενδύουν στην ασφάλεια των τροφίμων.

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο