ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Πιστοποίηση σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση ISO 22000:2018

10.11.2021

H αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου ISO 22000:2018 είναι γεγονός από το καλοκαίρι του 2018. Αποτελεί ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο για την πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων και μπορεί να  εφαρμοστεί σε κάθε στάδιο της αλυσίδας, από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την παρασκευή, αποθήκευση και διακίνηση τους.

Η εφαρμογή του Προτύπου ISO 22000:2018 επιτρέπει στην επιχείρηση τροφίμων:

 • να σχεδιάσει, εφαρμόσει, λειτουργήσει, διατηρήσει και επικαιροποιήσει ένα σύστημα που θα οδηγεί στην παροχή προϊόντων που να είναι ασφαλή σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους.
 • να αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • να αποτιμά και να αξιολογεί τις αμοιβαία συμφωνημένες με τον πελάτη απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και να αποδεικνύει την συμμόρφωση με αυτές.
 • να γνωστοποιεί αποτελεσματικά τα θέματα ασφάλειας τροφίμων στα ενδιαφερόμενα μέρη (προμηθευτές, πελάτες, καταναλωτές κλπ).
 • να διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με την πολιτική που έχει καθιερώσει για την ασφάλεια τροφίμων.
 • να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή του σε ζητήματα ασφάλειας τροφίμων μέσω της πιστοποίησης με το πρότυπο αυτό σε οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος.


Το πρότυπο ISO 22000:2018 μέσω της  ανώτερου επιπέδου δομής (high level structure) που ακολουθεί  επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν με μεγαλύτερη ευκολία τις απαιτήσεις πολλαπλών πρότυπων (πχ για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, την ασφάλεια της πληροφορίας, την ενέργεια κλπ) στο Σύστημά τους. 

Το Ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ ως ένας από τους μεγαλύτερους και διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, όντας διαπιστευμένος από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Αρ. Πιστ. 826-7) για τον έλεγχο και την πιστοποίηση επιχειρήσεων κατά το Πρότυπο ISO 22000:2018, είναι σε θέση να καλύψει όλες τις σύγχρονες ανάγκες πιστοποίησης των επιχειρήσεων που επενδύουν στην ασφάλεια των τροφίμων.

Διαβάστε επίσης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης σας προσκαλεί σε ημερίδα για τον εορτασμό της Ημερας Βιολογικής Παραγωγής της Ε.Ε. “Παράγω Βιολογικά”

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στην Αδρόγεω, αιθ.Μανώλης Καρέλλης 30/9/2023 και ώρα 9:30πμ – 2:30μμ. (δείτε την πρόσκληση πατώντας περισσότερα…)

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Μετάβαση στο περιεχόμενο