ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

01.12.2021

Στις 14 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος Κανονισμός (Ε.Ε.) 2018/848 “για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (Ε.Κ.) 834/2007 του Συμβουλίου”.

Ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 2018/848 εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 01/01/2022 σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και αντικαθιστά τους Κανονισμούς 834/2007 και 889/2008.

Η νέα νομοθεσία καθορίζει τις αρχές και θεσπίζει τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής, της πιστοποίησης και της επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων.

Εφαρμόζεται σε γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της υδατοκαλλιέργειας κα της μελισσοκομίας, εφόσον αυτά είτε παράγονται, παρασκευάζονται, επισημαίνονται, διανέμονται, διατίθενται στην αγορά, εισάγονται στην Ένωση ή εξάγονται από αυτή και προορίζονται για:

α) ζώντα ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού
β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα και
γ)ζωοτροφές

Η νέα σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι διαθέσιμη παρακάτω:

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο