ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ..

09.07.2008

Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός έρχεται μετά από 18 χρόνια να εκσυγχρονίσει τον Καν. ΕΕ 2092/91. Ο νέος Καν. 834/2007 «για την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων» με κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91», τίθεται σε εφαρμογή από 01/01/2009.

Αν και το κείμενο του Κανονισμού δεν είναι πλήρες, καθώς δεν έχουν εκδοθεί τα αναλυτικά παραρτήματα, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους (αγρότες, επιχειρηματίες, μελετητές κ.α), να ανατρέξουν στο κείμενό του, καθώς υπάρχουν κρίσιμες αλλαγές που είναι άμεσα εφαρμοστέες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site του ΒΙΟ Ελλάς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ : Καν. 834/2007

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο