ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Ε.Ε.-Χιλή: Προς υπογραφή συμφωνίας για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

13.03.2017

Στις 6 Μαρτίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων.

Δυνάμει της συμφωνίας, η ΕΕ και η Χιλή θα αναγνωρίσουν σύντομα την ισοδυναμία των αντίστοιχων κανόνων και συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζουν όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα βιολογικά τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ και καλύπτονται από τη συμφωνία θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Χιλής χωρίς περαιτέρω ελέγχους. Το ίδιο θα ισχύει για μια σειρά βιολογικών προϊόντων από τη Χιλή στην ΕΕ.

Η συμφωνία θα προβλέπει επίσης σύστημα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και επίλυσης των διαφορών στον τομέα του εμπορίου βιολογικών προϊόντων.

Το Συμβούλιο θα διαβιβάσει τώρα το σχέδιο απόφασης για τη σύναψη της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση και εν συνεχεία θα χρειασθεί ακόμη η επίσημη έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την τελική κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το: http://www.consilium.europa.eu

Διαβάστε επίσης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης σας προσκαλεί σε ημερίδα για τον εορτασμό της Ημερας Βιολογικής Παραγωγής της Ε.Ε. “Παράγω Βιολογικά”

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στην Αδρόγεω, αιθ.Μανώλης Καρέλλης 30/9/2023 και ώρα 9:30πμ – 2:30μμ. (δείτε την πρόσκληση πατώντας περισσότερα…)

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Μετάβαση στο περιεχόμενο