ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Ε.Ε.-Χιλή: Προς υπογραφή συμφωνίας για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

13.03.2017

Στις 6 Μαρτίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων.

Δυνάμει της συμφωνίας, η ΕΕ και η Χιλή θα αναγνωρίσουν σύντομα την ισοδυναμία των αντίστοιχων κανόνων και συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζουν όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα βιολογικά τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ και καλύπτονται από τη συμφωνία θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Χιλής χωρίς περαιτέρω ελέγχους. Το ίδιο θα ισχύει για μια σειρά βιολογικών προϊόντων από τη Χιλή στην ΕΕ.

Η συμφωνία θα προβλέπει επίσης σύστημα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και επίλυσης των διαφορών στον τομέα του εμπορίου βιολογικών προϊόντων.

Το Συμβούλιο θα διαβιβάσει τώρα το σχέδιο απόφασης για τη σύναψη της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση και εν συνεχεία θα χρειασθεί ακόμη η επίσημη έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την τελική κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το: http://www.consilium.europa.eu

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο