ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Ε.Ε.-Χιλή: Προς υπογραφή συμφωνίας για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων

13.03.2017

Στις 6 Μαρτίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων.

Δυνάμει της συμφωνίας, η ΕΕ και η Χιλή θα αναγνωρίσουν σύντομα την ισοδυναμία των αντίστοιχων κανόνων και συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζουν όσον αφορά τη βιολογική παραγωγή. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα βιολογικά τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ και καλύπτονται από τη συμφωνία θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Χιλής χωρίς περαιτέρω ελέγχους. Το ίδιο θα ισχύει για μια σειρά βιολογικών προϊόντων από τη Χιλή στην ΕΕ.

Η συμφωνία θα προβλέπει επίσης σύστημα συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και επίλυσης των διαφορών στον τομέα του εμπορίου βιολογικών προϊόντων.

Το Συμβούλιο θα διαβιβάσει τώρα το σχέδιο απόφασης για τη σύναψη της συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς έγκριση και εν συνεχεία θα χρειασθεί ακόμη η επίσημη έκδοση της απόφασης από το Συμβούλιο.

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την τελική κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των αναγκαίων εσωτερικών διαδικασιών από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το: http://www.consilium.europa.eu

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση 1ης εκκαθάρισης έτους 2023 Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σας παραθέτουμε το σύνδεσμο της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την 1η εκκαθάριση των βιολογικών μέτρου 11 του έτους 2023 και την δυνατότητα των παραγωγών να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024…

Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Διαπιστευμένων Ελληνικών Εταιρειών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης TIC HELLAS

Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες, όπου ο ρυθμός κατανάλωσης διευρύνεται καθημερινά, η «ποιότητα» και η «ασφάλεια» των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και η προστασία των καταναλωτών εν γένει, απαιτούν την ύπαρξη «κανόνων της αγοράς», τους οποίους οι εμπλεκόμενοι συντελεστές αφενός θα ακολουθούν ευλαβικά και αφετέρου το Κράτος μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών επιτήρησης, θα διασφαλίζει την τήρησή τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο