ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Προσχέδιο Μέτρο11, Οικονομικές Ενισχύσεις στη Βιολογική Γεωργία – Κτηνοτροφία 2014-2020

29.11.2016

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
2014 – 2020

  

     Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τον «Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» το οποίο και είναι υπό διαβούλευση. Η συγκεκριμένη ΥΑ αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις των γεωργών που ήδη καλλιεργούν ή/και εκτρέφουν σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς και αυτούς που πρόκειται να μετατρέψουν (νεοεισερχόμενοι) τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους σε βιολογικές σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) 834/2007. Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών του το πρόγραμμα πρόκειται να προκηρυχτεί εντός των επόμενων εβδομάδων.

 

Το Μέτρο 11 εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 

 

Το Μέτρο 11 έχει τα ακόλουθα Υπομέτρα και Δράσεις: 

Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
     • Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη             γεωργία
     • Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην          
κτηνοτροφία


Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
     • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη             γεωργία
     • Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην            
κτηνοτροφία 

 

Ένας υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις. 

 

  Οι γεωργοί που είναι ενταγμένοι στο προηγούμενο πρόγραμμα (Μέτρο 214 ΠΑΑ 2007-2013) υποβάλλουν αίτηση στο υπομέτρο 11.2 και οι δεσμεύσεις τους ξεκινούν από την επομένη της λήξης της σύμβασης που έχουν υπογράψει στο πλαίσιο των δράσεων του προηγούμενου προγράμματος.

 

  Οι δεσμεύσεις για τους παλαιούς δικαιούχους του υπομέτρου 11.2 είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου και μετά από σχετική πρόσκληση. Οι δεσμεύσεις για τους νέους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 (νεοεισερχόμενοι) είναι τριετούς διάρκειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας/εκτροφής σε βιολογική, μπορούν, εφ’ όσον το επιθυμούν και μετά από σχετική πρόσκληση, να ενταχθούν στις αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου 11.2.

 

Τα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά δράση περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες:


ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 

  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

 

 

Το Ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ, ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης και ελέγχου Βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα, αποτελούμενο από εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία και ευρύ δίκτυο αντιπροσώπων πανελλαδικά είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση χρειαστείτε σχετικά με το Νέο Πρόγραμμα Οικονομικών Ενισχύσεων και τη Διαδικασία Ένταξης στη Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία.

Για την καλύτερη ενημέρωση σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα περιφερειακά γραφεία του ΒΙΟΕΛΛΑΣ καθώς και με τους κατά τόπους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα.

 

Διαβάστε επίσης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης σας προσκαλεί σε ημερίδα για τον εορτασμό της Ημερας Βιολογικής Παραγωγής της Ε.Ε. “Παράγω Βιολογικά”

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στην Αδρόγεω, αιθ.Μανώλης Καρέλλης 30/9/2023 και ώρα 9:30πμ – 2:30μμ. (δείτε την πρόσκληση πατώντας περισσότερα…)

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Μετάβαση στο περιεχόμενο