ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης του Μέτρου 11

04.07.2022

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που αφορά την Γεωργία, την Κτηνοτροφία και την Μελισσοκομία με Αρ. Πρωτ. 1468/184627 και Αρ. Πρωτ. 1464/184005 της 30/06/2022.

Σας τονίζουμε ότι :

  1. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1 που κατέχουν αγροτεμάχια/ βοσκοτόπους, είδος ζώων, κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την ημερομηνία της πρόσκλησης, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την 30/06/2022 ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποφάσεων ένταξης πράξεων.
  2. Οι δικαιούχοι κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, η οποία πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρμογής.
  3. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν την 30/06/2022 ημερομηνία έκδοσης των Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων και η διάρκεια των δεσμεύσεων ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα τριών ετών.

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο