ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

To Ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ υποστηρικτής στο διεθνές συνεδρίου της Demeter Int.

12.06.2015Στις 15 & 16 Ιουνίου στις Βρυξέλες η Demeter International συνδιοργανώνει με τη Public Health Alliance (EPHA) το διεθνές συνέδριο “TTIP – Increase Trade for Better Living?” με θέμα τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου & Επενδύσεων (ΤΤΙΡ).

H διάσκεψη αυτή έχει σαν στόχο να παράσχει μια πλατφόρμα συζήτησης ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς (διαπραγματευτές, φορείς λήψης αποφάσεων) και τους ενδιαφερόμενους, για τις πιθανές επιπτώσεις και κινδύνους που θα προκύψουν από τη θέσπιση της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου & Επενδύσεων (ΤΤΙΡ) σε θέματα γεωργίας, δημόσιας υγείας, εκπαίδευσης και δημοκρατίας.

Θα συζητηθούν θέματα για το υγιές διεθνές εμπόριο, την ανάπτυξη ιδεών για διακρατικές συμφωνίες που θα προωθούν το δίκαιο εμπόριο και θα υπάρξει ανοιχτή συζήτηση με προτάσεις για ποιό υγιείς διατλαντικές συναλλαγές.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τη Demeter International και τη Public Health Alliance (EPHA) και τελεί υπό την αιγίδα της ARC 2020 και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Το Ινστιτούτο ΒΙΟΕΛΛΑΣ, σαν εγκεκριμένος φορέας ελέγχου και συνεργάτης της International Certification Office (ICO) of Demeter International αλλά και στα πλαίσια της κοινωνικής του δράσης, θα λάβει μέρος συμμετέχοντας επίσημα την προσπάθεια της Demeter International σε αυτόν τον ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο, για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της Ευρώπης.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου, θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις


http://www.epha.org/a/6356

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο