ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

07.07.2011

Σε αναμονή του νέου προγράμματος εφαρμογής των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων «Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία», του Μέτρου 2.1.4 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα βασικά κριτήρια/σημεία όπως εμφανίζονται στην προς διαβούλευση σχέδιο ΚΥΑ 6/2011 έως την 11-7-2011.

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να βρείτε στο: http://www.agrotikianaptixi.gr

 

Γενικά κριτήρια επιλογής
Βαθμοί
Επαγγελματίας αγρότης 50
Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο μέτρο 1.1.2 του Π.Α.Α 2007-2013 30
Επαγγελματίας αγρότης με αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος 20
Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 μεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης ε
20
Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης 10
Μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης 10

 

Ειδικά κριτήρια ένταξης φυτικής παραγωγής
Βαθμοί
Παραγωγός βιολογικών προϊόντων 30
Παραγωγός βιολογικών ζωοτροφών 10
Ενταγμένος στο πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας
5
Παραγωγός προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ

(μέρος ή σύνολο παραγωγής)

10
Μέγεθος υπό ένταξη εκμετάλλευσης:

  • Έκταση 2 – 4 Ha
  • Έκταση > 4 Ha

 

10

15

Εκμετάλλευση σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3100 κατοίκων 10

 

Ειδικά κριτήρια ένταξης ζωϊκής παραγωγής Βαθμοί
Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με ιδιοπαραγόμενες βιολογικές ζωοτροφές 4 βαθμοί ανά 10 στρ. καλλιεργούμενης έκτασης για παραγωγή ζωοτροφών
Ύπαρξη αποδεικτικού για τη νόμιμη κατοχή του βοσκοτόπου για όλη τη διάρκεια της δέσμευσης (5 έτη) 10
Ενταγμένος στη δράση «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» 5

Μέγεθος υπό ένταξη εκμετάλλευσης (1) :
Το προς ένταξη ζωικό κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο των 100 ΜΜΖ

Το προς ένταξη ζωικό κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο των 50 ΜΜΖ και μικρότερο ή ίσο των 100 ΜΜΖ

10

 

5

Παραγωγός προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ

(μέρος ή σύνολο παραγωγής)

10
Η εκμετάλλευση βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3100 κατοίκων 10

 

Ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια: 

 


Καλλιέργεια

Σύνολο σε €/Ha/έτος
Με περίοδο προσαρμογής Χωρίς περίοδο προσαρμογής
Ελαιοκομία
756
415

Αμπελωειδή

(εξαιρούνται οι αμπελώνες για επιτραπέζια χρήση)

900
900
Αραβόσιτος αρδευόμενος (για ζωοτροφή) (*) 600
600

Μηδική (αρδευόμενη) (*)

600 425
Βαμβάκι αρδευόμενο (*) 534 525
Σιτηρά, ρύζι, όσπρια, ηλίανθος & λοιπές αροτραίες καλλιέργειες 320 247
Κτηνοτροφικά φυτά & λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου 360 288
Αρωματικά φυτά 320 247
Κρόκος 900 900

 

Ύψος ενίσχυσης ανά ζώο:

Είδος ζώου και κατεύθυνση παραγωγής Απώλεια εισοδήματος σε €/ζώο/έτος Δαπάνες
Ενίσχυση σε €/ζώο/έτος
Με περίοδο προσαρμογής Χωρίς περίοδο προσαρμογής Στήριξη Με περίοδο προσαρμογής Χωρίς περίοδο προσαρμογής
Αίγες και πρόβατα 24,75 20,4 2,25
27 22,65
Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 324 258 15 339 273
Βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση 151 151 15 166 166

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

  • στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) των αιρετών Περιφερειών ή άλλες κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Στους Γεωπόνους- Μελετητές της περιοχής σας
  • Στα κατά τόπους γραφεία του ΒΙΟ Ελλάς και τους ανά την Ελλάδα ενημερωμένους συνεργάτες/επιθεωρητές μας.

Σας περιμένουμε να ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον της βιολογικής γεωργίας!!

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο