ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Νέος Λογότυπος για τα βιολογικά προϊόντα

10.05.2010

Αγαπητοί συνεργάτες,

Ενημερώνουμε ότι από 01/07/2010 θα τεθούν σε ισχύ ο Καν. Ε.Ε. 271/2010 καθώς και τα άρθρα τα άρθρα 27 (§2 στοιχείο α.) και 58 του Καν. 889/2008, όπως και το άρθρο 24 (§1 στοιχεία β. και γ.) του Καν. 834/2007 που αναφέρονται σε επιπλέον απαιτήσεις για την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες απαιτήσεις αφορούν:

1. την προσθήκη του νέου λογότυπου βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του (το νέο λογότυπο καθώς και πληροφορίες γύρω από αυτό μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα ,

2. την αντικατάσταση του κωδικού πιστοποίησης του ΒΙΟ-Ελλάς από EL-03-BIO σε GR-BIO-03 και εφαρμογή του στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον ευρωπαϊκό λογότυπο,

3. την αναγραφή της φράσης «Γεωργία Ε.Ε.» (αντίστοιχα «Γεωργία εκτός Ε.Ε») ή «Γεωργία Ε.Ε./ εκτός Ε.Ε.» όταν ένα μέρος των γεωργικών πρώτων υλών έχει παρασκευαστεί στην Κοινότητα και το υπόλοιπο μέρος των γεωργικών πρώτων υλών εκτός αυτής) ακριβώς κάτω από τον κωδικό GR-BIO-03 ή την αναγραφή της χώρας προέλευσης του προϊόντος. (Όταν το σύνολο των πρώτων υλών που προέρχονται εκτός Ε.Ε. , δεν ξεπερνά το 2%, τότε μπορεί να παραληφθεί η αναγραφή «εκτός Ε.Ε.»).

Επιπρόσθετα, σας υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 245090 και τον εσωτερικό κανονισμό (Ε03) του ΒΙΟΕλλάς, στις ετικέτες των προϊόντων θα πρέπει να αναγράφονται και τα εξής:

4. Η φράση «Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας»,

5. Ο κωδικός πιστοποίησης της επιχείρησης (με τη μορφή π.χ. Α-182737),

6. Το σήμα του ΒΙΟΕλλάς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές χρήσης του.

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο