ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Νέος Λογότυπος για τα βιολογικά προϊόντα

10.05.2010

Αγαπητοί συνεργάτες,

Ενημερώνουμε ότι από 01/07/2010 θα τεθούν σε ισχύ ο Καν. Ε.Ε. 271/2010 καθώς και τα άρθρα τα άρθρα 27 (§2 στοιχείο α.) και 58 του Καν. 889/2008, όπως και το άρθρο 24 (§1 στοιχεία β. και γ.) του Καν. 834/2007 που αναφέρονται σε επιπλέον απαιτήσεις για την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέες απαιτήσεις αφορούν:

1. την προσθήκη του νέου λογότυπου βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του (το νέο λογότυπο καθώς και πληροφορίες γύρω από αυτό μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα ,

2. την αντικατάσταση του κωδικού πιστοποίησης του ΒΙΟ-Ελλάς από EL-03-BIO σε GR-BIO-03 και εφαρμογή του στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον ευρωπαϊκό λογότυπο,

3. την αναγραφή της φράσης «Γεωργία Ε.Ε.» (αντίστοιχα «Γεωργία εκτός Ε.Ε») ή «Γεωργία Ε.Ε./ εκτός Ε.Ε.» όταν ένα μέρος των γεωργικών πρώτων υλών έχει παρασκευαστεί στην Κοινότητα και το υπόλοιπο μέρος των γεωργικών πρώτων υλών εκτός αυτής) ακριβώς κάτω από τον κωδικό GR-BIO-03 ή την αναγραφή της χώρας προέλευσης του προϊόντος. (Όταν το σύνολο των πρώτων υλών που προέρχονται εκτός Ε.Ε. , δεν ξεπερνά το 2%, τότε μπορεί να παραληφθεί η αναγραφή «εκτός Ε.Ε.»).

Επιπρόσθετα, σας υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 245090 και τον εσωτερικό κανονισμό (Ε03) του ΒΙΟΕλλάς, στις ετικέτες των προϊόντων θα πρέπει να αναγράφονται και τα εξής:

4. Η φράση «Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας»,

5. Ο κωδικός πιστοποίησης της επιχείρησης (με τη μορφή π.χ. Α-182737),

6. Το σήμα του ΒΙΟΕλλάς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές χρήσης του.

Διαβάστε επίσης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης σας προσκαλεί σε ημερίδα για τον εορτασμό της Ημερας Βιολογικής Παραγωγής της Ε.Ε. “Παράγω Βιολογικά”

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στην Αδρόγεω, αιθ.Μανώλης Καρέλλης 30/9/2023 και ώρα 9:30πμ – 2:30μμ. (δείτε την πρόσκληση πατώντας περισσότερα…)

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Μετάβαση στο περιεχόμενο