ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Νέος Κανονισμός Πιστοποίησης (ΚΑΝ 03) για επιχειρήσεις

24.02.2006

Αγαπητοί συνεργάτες,

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. «ΒΙΟ Ελλάς», ανακοινώνει την έκδοση και έναρξη εφαρμογής του νέου ειδικού κανονισμού (ΚΑΝ 03) με σκοπό την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προς πώληση προϊόντα βιολογικής γεωργίας.


Λαμβάνοντας υπόψη:

  • ότι στον Κανονισμό Ε.Ε. 2092/91 «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής», δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη λιανική πώληση προϊόντων βιολογικής γεωργίας και
  • ότι η διάθεση προϊόντων βιολογικής γεωργίας γίνεται χωρίς να υπάρχουν ικανοποιητικές εγγυήσεις που απαιτούν οι καταναλωτές.

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. «ΒΙΟ Ελλάς», μετά από :

  • συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
  • ενδελεχή έρευνα των πραγματικών συνθηκών διακίνησης και πώλησης των προϊόντων βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα
  • διάλογο με τους ενδιαφερόμενους και ανταλλαγή απόψεων
  • σύγκλιση με άλλα διεθνή πρότυπα

ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς για πιστοποίηση των καταστημάτων που διαθέτουν προϊόντα βιολογικής γεωργίας στον καταναλωτή και προχωρεί στην έκδοση και εφαρμογή του Κανονισμού (ΚΑΝ 03) εστιάζοντας:

  • στο σεβασμό προς τον καταναλωτή
  • στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων βιολογικής γεωργίας
  • στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που διαθέτουν προϊόντα βιολογικής γεωργίας
  • στην ανάπτυξη του βιολογικού τρόπου παραγωγής.

Πληροφορίες για το νέο πρότυπο πιστοποίησης (Κανονισμός, Αίτηση, Τιμοκατάλογος) θα κοινοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου www.bio-hellas.gr την 23η Φεβρουαρίου 2006 καθώς και με οποιοδήποτε άλλο μέσο κριθεί απαραίτητο.

Παρακαλείσθε, όσοι ενδιαφέρεστε, να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο, για την περαιτέρω ενημέρωσή σας και για την έναρξη των απαραίτητων διαδιακασιών ένταξης στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

 

 

 

Με εκτίμηση,

Ο Γενικός Διευθυντής

 

Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο