ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Ισοδυναμία JAS Βιολογικών Προϊόντων και Ελληνικών Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

19.10.2007

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Αλιείας της Ιαπωνίας τα επεξεργασμένα ή μη βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης έτερων κρατών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τα πιστοποιημένα JAS βιολογικά προϊόντα.

Η αναγνώριση των ελληνικών προϊόντων φυτικής προέλευσης βρίσκεται σε ισχύ από τον Μάρτιο του 2007. Συγκεκριμένα αφορά τα ελληνικά «Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας», τα οποία πιστοποιούνται βάσει του Καν. Ε.Ε. 2092/91 από ελληνικούς Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης.

Επομένως, τα πιστοποιημένα από το ΒΙΟ Ελλάς «Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας» φυτικής προέλευσης, εξάγονται στην Ιαπωνία και με την παραλαβή τους από την εταιρία εισαγωγής, πιστοποιημένης βάσει του JAS, είναι δυνατή η διακίνησή τους και η επισήμανσή τους ως JAS βιολογικά προϊόντα.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης επικοινωνήστε μαζί μας.

Τα έγγραφα σχετικά με την αναγνώριση των ελληνικών βιολογικών προϊόντων, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:


Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση 1ης εκκαθάρισης έτους 2023 Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σας παραθέτουμε το σύνδεσμο της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την 1η εκκαθάριση των βιολογικών μέτρου 11 του έτους 2023 και την δυνατότητα των παραγωγών να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024…

Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Διαπιστευμένων Ελληνικών Εταιρειών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης TIC HELLAS

Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες, όπου ο ρυθμός κατανάλωσης διευρύνεται καθημερινά, η «ποιότητα» και η «ασφάλεια» των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και η προστασία των καταναλωτών εν γένει, απαιτούν την ύπαρξη «κανόνων της αγοράς», τους οποίους οι εμπλεκόμενοι συντελεστές αφενός θα ακολουθούν ευλαβικά και αφετέρου το Κράτος μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών επιτήρησης, θα διασφαλίζει την τήρησή τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο