ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Ενίσχυση Δράσεων Προώθησης Ποιοτικών Προϊόντων (Μέτρο 133)

19.02.2012

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του Μέτρου 133 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Αίτηση στο παρόν Μέτρο μπορούν να υποβάλλουν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων που είναι δικαιούχοι στο Μέτρο 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων». Μέσω του παραπάνω Μέτρου μπορούν να υποβληθούν προς χρηματοδότηση ενέργειες ενημέρωσης – προώθησης των προϊόντων ενταγμένων σε κάποιο σύστημα ποιότητας (Βιολογική γεωργία- κτηνοτροφία, AGRO 2.1- AGRO 2.2, AGRO 3).

Ενέργειες προώθησης που χρηματοδοτούνται είναι:

  1. Μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.
  2. Δημοσιοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης (σύμφωνα με Παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) 1974/2006).
  3. Έρευνα αγοράς για αγορές – στόχους.
  4. Σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών και λοιπού ενημερωτικού υλικού.
  5. Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών (video, cd, dvd).
  6. Διοργάνωση – συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις (ενοικίαση χώρου, μεταφορά εξοπλισμού, περίπτερο, αφίσες, πάνελ, εργασίες εγκατάστασης κτλ).
  7. Οργάνωση επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών, ομάδων καταναλωτών κλπ. στις μονάδες παραγωγής των μελών της ομάδας παραγωγών.
  8. Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων (με ΜΜΕ, δημοσιογράφους, διατροφολόγους).
  9. Παράλληλες εκδηλώσεις (π.χ. γευσιγνωσίες, προβολές μικρής διάρκειας μέσω καταστημάτων, ενημερωτικές συναντήσεις, οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων κλπ.)

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% (ιδία συμμετοχή 30%) του προϋπολογισμού ανά ομάδα παραγωγών. Το μέγιστο ποσό προϋπολογισμού για κάθε πρόταση, κυμαίνεται από 70.000€ ως 100.000€ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ομάδας παραγωγών και του προϊόντος που θα προωθηθεί.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 30/04/2012.

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 133.

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο