ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Ενίσχυση Δράσεων Προώθησης Ποιοτικών Προϊόντων (Μέτρο 133)

19.02.2012

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του Μέτρου 133 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Αίτηση στο παρόν Μέτρο μπορούν να υποβάλλουν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων που είναι δικαιούχοι στο Μέτρο 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων». Μέσω του παραπάνω Μέτρου μπορούν να υποβληθούν προς χρηματοδότηση ενέργειες ενημέρωσης – προώθησης των προϊόντων ενταγμένων σε κάποιο σύστημα ποιότητας (Βιολογική γεωργία- κτηνοτροφία, AGRO 2.1- AGRO 2.2, AGRO 3).

Ενέργειες προώθησης που χρηματοδοτούνται είναι:

 1. Μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.
 2. Δημοσιοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης (σύμφωνα με Παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) 1974/2006).
 3. Έρευνα αγοράς για αγορές – στόχους.
 4. Σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών και λοιπού ενημερωτικού υλικού.
 5. Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών (video, cd, dvd).
 6. Διοργάνωση – συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις (ενοικίαση χώρου, μεταφορά εξοπλισμού, περίπτερο, αφίσες, πάνελ, εργασίες εγκατάστασης κτλ).
 7. Οργάνωση επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών, ομάδων καταναλωτών κλπ. στις μονάδες παραγωγής των μελών της ομάδας παραγωγών.
 8. Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων (με ΜΜΕ, δημοσιογράφους, διατροφολόγους).
 9. Παράλληλες εκδηλώσεις (π.χ. γευσιγνωσίες, προβολές μικρής διάρκειας μέσω καταστημάτων, ενημερωτικές συναντήσεις, οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων κλπ.)

Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στο 70% (ιδία συμμετοχή 30%) του προϋπολογισμού ανά ομάδα παραγωγών. Το μέγιστο ποσό προϋπολογισμού για κάθε πρόταση, κυμαίνεται από 70.000€ ως 100.000€ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ομάδας παραγωγών και του προϊόντος που θα προωθηθεί.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έχει οριστεί η 30/04/2012.

Δείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 133.

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο