ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία

24.01.2013

Ξεκίνησε η διαδικτυακή διαβούλευση της ΕΕ σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία. Όλοι οι πολίτες, οι οργανισμοί και οι δημόσιες αρχές που ενδιαφέρονται για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με τη βιολογική γεωργία καλούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαβούλευση.

Θέματα Διαβούλευσης
Η παρούσα διαβούλευση καλύπτει σημαντικά θέματα του τομέα της βιολογικής γεωργίας, όπως:

· Απλούστευση του νομικού πλαισίου με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενισχυμένων προτύπων.

· Συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤΟ) καλλιεργειών και βιολογικής γεωργίας.

· Βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και του εμπορικού καθεστώτος για τα βιολογικά προϊόντα.

· Συνέπειες των νέων κανόνων επισήμανσης (ιδίως η υποχρεωτική πλέον χρήση του ευρωπαϊκού λογότυπου για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ – συμβάλλει ο συγκεκριμένος λογότυπος στην καλύτερη προβολή των βιολογικών προϊόντων;).

· Σχέδιο δράσης: το 2004, η Επιτροπή ξεκίνησε την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη, το οποίο έδωσε νέα ώθηση στον τομέα. Η διαβούλευση αυτή δίνει την ευκαιρία να ζητηθεί η γνώμη του κοινού σχετικά με τομείς για τους οποίους χρειάζεται ενδεχομένως ένα νέο σχέδιο δράσης.

· Έλεγχοι: για την ανάπτυξη του τομέα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των ελέγχων. Ορισμένες πρόσφατες περιπτώσεις απάτης καθιστούν εμφανή την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και αυστηρότερης εφαρμογής των κανόνων.

· Εισαγωγές: έχει θεσπιστεί καθεστώς εισαγωγής για να ρυθμίζονται οι αυξανόμενες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της αγοράς αυτής, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εμπορίου βιολογικών προϊόντων στο μέλλον.
 

Περίοδος διαβούλευσης
Η περίοδος διαβούλευσης είναι από 15/01/2013 έως 10/04/2013.

 

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας
Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Ωστόσο, για διευκόλυνση της ανάλυσή των πληροφοριών που συλλέγονται και της πρόσβασης σε όλες τις απαντήσεις, προτείνεται η υποβολή προτάσεων/ παρατηρήσεων στα αγγλικά ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, η επισύναψη τουλάχιστον περίληψης στα αγγλικά.

 

Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση αυτή, μπορείτε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο προτείνει αναθεώρηση θεμάτων που σχετίζονται με τη βιολογική γεωργία. Εάν μπορείτε να διαθέσετε λιγότερα από 15 λεπτά, απαντήστε μόνο στις υποχρεωτικές ερωτήσεις.

 

Αφού συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, θα σας ζητηθεί να πατήσετε το πλήκτρο “Υποβολή”. Το ερωτηματολόγιο υποβάλλεται μόλις πατήσετε αυτό το πλήκτρο.

 

Η διαβούλευση είναι ανώνυμη. Όλες οι απαντήσεις θα λάβουν τυχαία επιλεγμένο αριθμό επεξεργασίας, έτσι ώστε να μην συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων βεβαιώνει ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές και εγγυάται ότι τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των ατόμων που συμμετείχαν στη διαβούλευση για κάθε κατηγορία απαντήσεων.

 

Οι απαντήσεις στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο δεν δημοσιεύονται, εκτός από τις συμπληρωματικές απαντήσεις που λαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία. Τέτοιες απαντήσεις θα δημοσιεύονται στην αντίστοιχη την ιστοσελίδα της ΕΕ, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τη μη δημοσιοποίησή τους.

 

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική διαβούλευση για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία.

 

 

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση 1ης εκκαθάρισης έτους 2023 Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σας παραθέτουμε το σύνδεσμο της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την 1η εκκαθάριση των βιολογικών μέτρου 11 του έτους 2023 και την δυνατότητα των παραγωγών να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024…

Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Διαπιστευμένων Ελληνικών Εταιρειών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης TIC HELLAS

Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες, όπου ο ρυθμός κατανάλωσης διευρύνεται καθημερινά, η «ποιότητα» και η «ασφάλεια» των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και η προστασία των καταναλωτών εν γένει, απαιτούν την ύπαρξη «κανόνων της αγοράς», τους οποίους οι εμπλεκόμενοι συντελεστές αφενός θα ακολουθούν ευλαβικά και αφετέρου το Κράτος μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών επιτήρησης, θα διασφαλίζει την τήρησή τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο