ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία

24.01.2013

Ξεκίνησε η διαδικτυακή διαβούλευση της ΕΕ σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία. Όλοι οι πολίτες, οι οργανισμοί και οι δημόσιες αρχές που ενδιαφέρονται για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με τη βιολογική γεωργία καλούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα διαβούλευση.

Θέματα Διαβούλευσης
Η παρούσα διαβούλευση καλύπτει σημαντικά θέματα του τομέα της βιολογικής γεωργίας, όπως:

· Απλούστευση του νομικού πλαισίου με ταυτόχρονη εξασφάλιση ενισχυμένων προτύπων.

· Συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤΟ) καλλιεργειών και βιολογικής γεωργίας.

· Βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και του εμπορικού καθεστώτος για τα βιολογικά προϊόντα.

· Συνέπειες των νέων κανόνων επισήμανσης (ιδίως η υποχρεωτική πλέον χρήση του ευρωπαϊκού λογότυπου για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ – συμβάλλει ο συγκεκριμένος λογότυπος στην καλύτερη προβολή των βιολογικών προϊόντων;).

· Σχέδιο δράσης: το 2004, η Επιτροπή ξεκίνησε την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη, το οποίο έδωσε νέα ώθηση στον τομέα. Η διαβούλευση αυτή δίνει την ευκαιρία να ζητηθεί η γνώμη του κοινού σχετικά με τομείς για τους οποίους χρειάζεται ενδεχομένως ένα νέο σχέδιο δράσης.

· Έλεγχοι: για την ανάπτυξη του τομέα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των ελέγχων. Ορισμένες πρόσφατες περιπτώσεις απάτης καθιστούν εμφανή την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και αυστηρότερης εφαρμογής των κανόνων.

· Εισαγωγές: έχει θεσπιστεί καθεστώς εισαγωγής για να ρυθμίζονται οι αυξανόμενες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της αγοράς αυτής, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εμπορίου βιολογικών προϊόντων στο μέλλον.
 

Περίοδος διαβούλευσης
Η περίοδος διαβούλευσης είναι από 15/01/2013 έως 10/04/2013.

 

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας
Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Ωστόσο, για διευκόλυνση της ανάλυσή των πληροφοριών που συλλέγονται και της πρόσβασης σε όλες τις απαντήσεις, προτείνεται η υποβολή προτάσεων/ παρατηρήσεων στα αγγλικά ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, η επισύναψη τουλάχιστον περίληψης στα αγγλικά.

 

Για να συμμετάσχετε στη διαβούλευση αυτή, μπορείτε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο προτείνει αναθεώρηση θεμάτων που σχετίζονται με τη βιολογική γεωργία. Εάν μπορείτε να διαθέσετε λιγότερα από 15 λεπτά, απαντήστε μόνο στις υποχρεωτικές ερωτήσεις.

 

Αφού συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, θα σας ζητηθεί να πατήσετε το πλήκτρο “Υποβολή”. Το ερωτηματολόγιο υποβάλλεται μόλις πατήσετε αυτό το πλήκτρο.

 

Η διαβούλευση είναι ανώνυμη. Όλες οι απαντήσεις θα λάβουν τυχαία επιλεγμένο αριθμό επεξεργασίας, έτσι ώστε να μην συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων βεβαιώνει ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές και εγγυάται ότι τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των ατόμων που συμμετείχαν στη διαβούλευση για κάθε κατηγορία απαντήσεων.

 

Οι απαντήσεις στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο δεν δημοσιεύονται, εκτός από τις συμπληρωματικές απαντήσεις που λαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία. Τέτοιες απαντήσεις θα δημοσιεύονται στην αντίστοιχη την ιστοσελίδα της ΕΕ, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τη μη δημοσιοποίησή τους.

 

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική διαβούλευση για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιολογική γεωργία.

 

 

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο