ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού μη βιολογικής παραγωγής κατά την περίοδο του μεταβατικού σταδίου

24.07.2017

 

Σύμφωνα με διευκρινιστικό έγγραφο της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥΠΑΑ&Τ στις 17/7/2017 και σε εφαρμογή των άρθρων 12 και 22 του Καν. (Ε.Κ) 834/2007 και 45 του Καν. (Ε.Κ) πλέον απαιτείται η χορήγηση άδειας παρέκκλισης πριν την σπορά συμβατικών σπόρων ή φύτευση συμβατικών κονδύλων πατάτας, για όλους τους παραγωγούς από την ένταξή τους στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων και μετά.

Ως εκ τούτου η χορήγηση άδειας παρέκκλισης για χρήση συμβατικού σπόρου ή συμβατικών κονδύλων πατάτας πλέον είναι απαραίτητη όχι μόνο μετά το πέρας της περιόδου μετατροπής (βιολογικό στάδιο πιστοποίησης), αλλά και κατά την περίοδο της μετάβασης.

Ολόκληρο το κείμενο της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του ΥΠΑΑ&Τ:

 

      Η χρήση βιολογικά παραγόμενου σπόρου σποράς και πατατόσπορου είναι απαίτηση της ενωσιακής νομοθεσίας σύμφωνα με το σημείο θ του άρθρου 12 του Καν. 834/07 και αποτελεί υποχρέωση του επιχειρηματία που εντάσσεται σε καθεστώς ελέγχου. Η ενωσιακή νομοθεσία στο άρθρο 45 του Καν. 889/08 της Επιτροπής και σε εφαρμογή αυτού η ΚΥΑ 295194/09, (ΦΕΚ 756 Β’) καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κατά παρέκκλιση χρήση συμβατικού σπόρου σποράς και πατατόσπορου.

     Η Υπηρεσία μας με την θέσπιση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών παρέκκλισης από τις ΔΑΟΚ και την έναρξη εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης και έκδοσής τους, επισήμανε με το αρ.306732/12-6-2009 έγγραφο, ότι υπόχρεοι για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης είναι οι παραγωγοί που βρίσκονται σε πλήρως βιολογικό στάδιο διατηρώντας το καθεστώς του Καν. 2092/91 που ίσχυε έως τις 31/12/2008. Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 36 του Καν. (ΕΚ) 889/08 για να μπορούν να θεωρηθούν βιολογικά τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί στα αγροτεμάχια οι κανόνες παραγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10,11 και 12 του Καν. (ΕΚ) 834/07 κατά τη μεταβατική περίοδο και κατά συνέπεια να έχουν χρησιμοποιηθεί βιολογικοί σπόροι σποράς και πατατόσπορος ή να έχουν εκδοθεί άδειες παρέκκλισης για τη χρήση συμβατικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

     Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και παρόλο που η βάση δεδομένων με τους βιολογικούς σπόρους σποράς τα τελευταία επτά χρόνια είναι κενή και συνεπώς όλοι οι βιοκαλλιεργητές δικαιούνται χρήση μη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού με την έκδοση σχετικής άδειας πριν τη σπορά, είναι υποχρεωτικό όλοι οι παραγωγοί να χρησιμοποιούν βιολογικούς σπόρους σπορά και πατατόσπορο ή να διαθέτουν την σχετική άδεια παρέκκλισης είτε είναι στο μεταβατικό στάδιο είτε σε βιολογικό στάδιο.

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και δεδομένου του αρ.306732/12-6-2009 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, στο εξής όλοι παραγωγοί από την ένταξη τους στο καθεστώς ελέγχου για τη βιολογική γεωργία, είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν έχουν πρόσβαση σε βιολογικούς σπόρους σποράς ή πατατόσπορο να αιτούνται στην αρμόδια ΔΑΟΚ την έκδοση άδειας παρέκκλισης.

 

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο