ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Χορήγηση συμβατικών Ζωοτροφών στο σιτηρέσιο για Πυρόπληκτες περιοχές

16.11.2007

Το Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς σας ενημερώνει ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών ανά περίοδο δώδεκα μηνών είναι:

α) για τα φυτοφάγα: 5 % κατά την περίοδο από 25 Αυγούστου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2007

β) για τα άλλα είδη:

15 % κατά την περίοδο από 25 Αυγούστου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2007,

10 % κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009,

5 % κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Τα αριθμητικά στοιχεία αυτά υπολογίζονται ετησίως ως ποσοστό της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών στο ημερήσιο σιτηρέσιο, με εξαίρεση την περίοδο της εποχικής μετακίνησης των ποιμνίων κάθε έτος, πρέπει να ανέρχεται στο 25 % υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί της ξηράς ουσίας.

Σε ότι αφορά τις πυρόπληκτες περιοχές το αντίστοιχο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

“αα)Το μέγιστο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών δύναται να φθάσει μέχρι το 50% του σιτηρεσίου για χρονικό διάστημα 12 μηνών, το οποίο υπολογίζεται εντός των κάτωθι περιόδων :

i). Από τον Ιούνιο 2007 μέχρι και τον Ιούνιο 2008

ii). Από τον Ιούλιο 2007 μέχρι και τον Ιούλιο 2008

iii). Από τον Αύγουστο 2007 μέχρι και τον Αύγουστο 2008

ββ)Το μέγιστο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών που συμμετέχουν στο ημερήσιο σιτηρέσιο, δύναται να φθάσει μέχρι και το 100% κατά το πρώτο εξάμηνο των ανωτέρω περιόδων καθώς και στις κρίσιμες παραγωγικές περιόδους των ζώων. Οι αριθμητικές τιμές στα παραπάνω ποσοστά, εκφράζονται σε εκατοστιαία ποσοστά επί της ξηράς ουσίας ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.”

Το πλήρες κείμενο της διευκρινιστικής ΚΥΑ, καθώς και την αίτηση ένταξης που πρέπει να υποβάλλει ένας παραγωγός βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ : ΚΥΑ & Αίτηση Για Πυρόπληκτες Περιοχές

Διαβάστε επίσης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης σας προσκαλεί σε ημερίδα για τον εορτασμό της Ημερας Βιολογικής Παραγωγής της Ε.Ε. “Παράγω Βιολογικά”

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στην Αδρόγεω, αιθ.Μανώλης Καρέλλης 30/9/2023 και ώρα 9:30πμ – 2:30μμ. (δείτε την πρόσκληση πατώντας περισσότερα…)

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Μετάβαση στο περιεχόμενο