ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Χορήγηση συμβατικών Ζωοτροφών στο σιτηρέσιο για Πυρόπληκτες περιοχές

16.11.2007

Το Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς σας ενημερώνει ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών ανά περίοδο δώδεκα μηνών είναι:

α) για τα φυτοφάγα: 5 % κατά την περίοδο από 25 Αυγούστου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2007

β) για τα άλλα είδη:

15 % κατά την περίοδο από 25 Αυγούστου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2007,

10 % κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009,

5 % κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Τα αριθμητικά στοιχεία αυτά υπολογίζονται ετησίως ως ποσοστό της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών στο ημερήσιο σιτηρέσιο, με εξαίρεση την περίοδο της εποχικής μετακίνησης των ποιμνίων κάθε έτος, πρέπει να ανέρχεται στο 25 % υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί της ξηράς ουσίας.

Σε ότι αφορά τις πυρόπληκτες περιοχές το αντίστοιχο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

“αα)Το μέγιστο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών δύναται να φθάσει μέχρι το 50% του σιτηρεσίου για χρονικό διάστημα 12 μηνών, το οποίο υπολογίζεται εντός των κάτωθι περιόδων :

i). Από τον Ιούνιο 2007 μέχρι και τον Ιούνιο 2008

ii). Από τον Ιούλιο 2007 μέχρι και τον Ιούλιο 2008

iii). Από τον Αύγουστο 2007 μέχρι και τον Αύγουστο 2008

ββ)Το μέγιστο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών που συμμετέχουν στο ημερήσιο σιτηρέσιο, δύναται να φθάσει μέχρι και το 100% κατά το πρώτο εξάμηνο των ανωτέρω περιόδων καθώς και στις κρίσιμες παραγωγικές περιόδους των ζώων. Οι αριθμητικές τιμές στα παραπάνω ποσοστά, εκφράζονται σε εκατοστιαία ποσοστά επί της ξηράς ουσίας ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.”

Το πλήρες κείμενο της διευκρινιστικής ΚΥΑ, καθώς και την αίτηση ένταξης που πρέπει να υποβάλλει ένας παραγωγός βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ : ΚΥΑ & Αίτηση Για Πυρόπληκτες Περιοχές

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο