ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Ανακοινώθηκαν τα αποτελεσμάτων των ελέγχων Aιτήσεων Πληρωμής του Μέτρου 132

30.11.2012

Aνακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των έως σήμερα ολοκληρωμένων Διοικητικών Ελέγχων των αιτήσεων πληρωμής που κατατέθηκαν από τους δικαιούχους της Πρώτης Πρόσκλησης του Μέτρου 132 του Π.Α.Α., «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων».

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσιοποίησης του αποτελέσματος της εν λόγω αίτησης, ημερομηνία που αναφέρεται στην δημοσιευμένη κατάσταση. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην ΕΥΕ ΠΑΑ (Μονάδα Β2, Λ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα).

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα:
• Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr)
• Ανά Περιφερειακή Ενότητα, στην έδρα της οικίας ΔΑΟΚ.

Δείτε εδώ τα αποτελέσμτα αξιολόγησης.

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση 1ης εκκαθάρισης έτους 2023 Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σας παραθέτουμε το σύνδεσμο της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την 1η εκκαθάριση των βιολογικών μέτρου 11 του έτους 2023 και την δυνατότητα των παραγωγών να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024…

Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Διαπιστευμένων Ελληνικών Εταιρειών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης TIC HELLAS

Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες, όπου ο ρυθμός κατανάλωσης διευρύνεται καθημερινά, η «ποιότητα» και η «ασφάλεια» των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και η προστασία των καταναλωτών εν γένει, απαιτούν την ύπαρξη «κανόνων της αγοράς», τους οποίους οι εμπλεκόμενοι συντελεστές αφενός θα ακολουθούν ευλαβικά και αφετέρου το Κράτος μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών επιτήρησης, θα διασφαλίζει την τήρησή τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο