Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

el   »   Ινστιτούτο BIOHELLAS

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ


Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 και την ΥΑ 2543-103240 /2017 δεν είναι απαραίτητο τα καταστήματα λιανικής διάθεσης να ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών βιολογικής παραγωγής. 

Έχοντας υπόψη οτι ορισμένες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης επιθυμούν να διασφαλίσουν τους τελικούς καταναλωτές κατά την προμήθεια βιολογικών προϊόντων, το ΒΙΟΕΛΛΑΣ προχώρησε στην εκπόνηση ιδιωτικού προτύπου, το οποίο δίνει έμφαση στον διαχωρισμό των προϊόντων (συμβατικών, μεταβατικών, βιολογικών), στην τήρηση τεκμηρίωσης για την βιολογική προέλευση των προϊόντων που διακινούνται (τήρηση αρχείου Πιστοποιητικών προμηθευτών/παρασκευαστών, το οποίο είναι διαθέσιμο προς έλεγχο από τους πελάτες της επιχείρησης), στην αποφυγή της επιμόλυνσης των προϊόντων από άλλους παράγοντες ή λάθος χειρισμούς (εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής τροφίμων και βιολογικών προϊόντων, τρόπος καθαρισμού και εφαρμογής απεντομώσεων από την επιχείρηση κ.τ.λ.).

Ο έλεγχος μίας επιχείρησης λιανικής διάθεσης σύμφωνα με τον ιδιωτικό κανονισμό του ΒΙΟΕΛΛΑΣ αποτελεί την επιβεβαίωση του συστήματος αυτοελέγχου του καταστήματος λιανικής διάθεσης που αντικατοπτρίζεται κάθε φορά στο χορηγούμενο Πιστοποιητικό Ελέγχου.

Η ένταξη των καταστημάτων λιανικής στο σύστημα ελέγχου του ΒΙΟΕΛΛΑΣ σύμφωνα με το Ιδιωτικό πρότυπο είναι προαιρετική. Για την έναρξη της διαδικασίας ένταξης μίας ενδιαφερόμενης επιχείρησης είναι απαραίτητη η αποστολή στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ συμπληρωμένου του εντύπου της Αίτησης και υπογεγραμμένου από τον υπεύθυνο της μονάδας (ταχυδρομικά στη διεύθυνση Ομορφοκκλησιάς 27, Τ.Κ. 15122 Μαρούσι, με φαξ στο 2108211015, ηλεκτρονικά στα e-mail info@bio-hellas ή met@bio-hellas ή στα κατά τόπους γραφεία μας. Το ετήσιο κόστος υπηρεσιών πιστοποίησης καθορίζονται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο.