ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της βιολογικής Υδατοκαλλιέργειας

20.09.2010

Στις 31/08/2010 εκδόθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1343-31/08/2010), η Απόφαση που καθορίζει «Βασικές και πρόσθετες διατάξεις άσκησης της βιολογικής Υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια των Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και Καν. (ΕΚ) 710/2009 της Επιτροπής».

Το Ινσιτούτο Ελέγχου και Πιστοποίησης «ΒΙΟ Ελλάς», είναι ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με την Πιστοποίηση Βιολογικών ιχθύων, αρχικά στο τέλος του 2007 με βάση το ιδιωτικό πρότυπο της εταιρείας Naturland και τώρα, από την 01/07/2010 με την εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 710/2009, με βάση τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τα βιολογικά προϊόντα.

Το Ινσιτούτο «ΒΙΟ Ελλάς» διαθέτει διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο 45011 για την Πιστοποίηση βιολογικών ιχθύων (Αρ. Πιστ. 106) και εμπειρία στις επιθεωρήσεις βιολογικών ιχθυοκαλλιεργειών 3 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Κασιδόκωστα Παναγιώτα (210-8211940).

Όλο το κείμενο της Απόφασης στο συνημμένο αρχείο.

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση 1ης εκκαθάρισης έτους 2023 Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σας παραθέτουμε το σύνδεσμο της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την 1η εκκαθάριση των βιολογικών μέτρου 11 του έτους 2023 και την δυνατότητα των παραγωγών να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024…

Ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος Διαπιστευμένων Ελληνικών Εταιρειών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης TIC HELLAS

Στις σύγχρονες καταναλωτικές κοινωνίες, όπου ο ρυθμός κατανάλωσης διευρύνεται καθημερινά, η «ποιότητα» και η «ασφάλεια» των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, και η προστασία των καταναλωτών εν γένει, απαιτούν την ύπαρξη «κανόνων της αγοράς», τους οποίους οι εμπλεκόμενοι συντελεστές αφενός θα ακολουθούν ευλαβικά και αφετέρου το Κράτος μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών επιτήρησης, θα διασφαλίζει την τήρησή τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο