ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Τροποποίηση-Παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διετή Παράταση των σε ισχύ Συμβάσεων

20.12.2011

Το ΥΑΑ&Τ στα πλαίσια εφαρμογής του μέτρου 2.1.4 (βιολογική γεωργία), εξέδωσε «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διετή Παράταση των σε ισχύ Συμβάσεων.

 

Σύμφωνα με την νέα αυτή πρόσκληση για τη διετή παράταση:

1. Δίνεται η δυνατότητα σε δικαιούχους που διαθέτουν αγροτεμάχια στα οποία έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης και ταυτόχρονα άλλα αγροτεμάχια στα οποία δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης μέχρι και την ημερομηνία δημοσιοποίησης της παρούσας πρόσκλησης, είτε να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση μόνο για τα αγροτεμάχια για τα οποία δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης είτε να υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες εντάξεις δικαιούχων πενταετούς διάρκειας μόνο για τα αγροτεμάχια για τα οποία έχει λήξει η περίοδος δέσμευσης.

2. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης, υπό προϋποθέσεις, στο πρόγραμμα της διετούς παράτασης δικαιούχων πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 2007 (για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, βλ. συν. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).

3. Παρατείνεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης έως 30/12/2011.

 

Βρείτε εδώ την τροποποιημένη πρόσκληση για διετή παράταση.

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο