ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

ΤΟ ΒΙΟΗΕLLAS συμμετέχει στο ΗΟLEA

11.01.2022

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών προϊόντων BIOHELLAS υλοποιεί  την πρόταση με το ακρωνύμιο HOLEA , η οποία είναι απόρροια σύμπραξης των επιχειρήσεων Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟHELLAS, το ελαιοτριβείο «Ευάγγελος Μελάς» και των ερευνητικών φορέων ΕΚΠΑ – Φαρμακευτική Αθηνών, ΕΚΠΑ -Χημικό Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η πρόταση εντάχθηκε στη Δράση εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» Α΄ Κύκλος, συνολικού προϋπολογισμού 994.610,00€

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Η πρόταση έχει να κάνει με την ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο-νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας.  Στοχεύει αφενός στην ιχνηλασιμότητα των Ελληνικών ποικιλιών ελιάς προκειμένου να διασφαλισθεί η αρχική προέλευση του προϊόντος, αφετέρου στη ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών που θα διασφαλίζουν την ποιότητα της βρώσιμης ελιάς (χρήση αλκαλικού διαλύματος ή επεξεργασία με άλμη), όσο και την τεκμηρίωση του ισχυρισμού υγείας σε ελαιόλαδα που πληρούν τα κριτήρια της EFSA. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη πιστοποιημένων μεθοδολογιών για την διασφάλιση της ποιότητας των ΠΟΠ & ΠΓΕ ελαιολάδων από περιπτώσεις νοθείας, μέσω της ιχνηλασιμότητας των Ελληνικών ποικιλιών ελιάς και της γεωγραφικής τους προέλευσης. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της πρότασης εστιάζονται στην δημιουργία και εγκατάσταση ενός αξιόπιστου ιδιωτικού πρωτοκόλλου διασφάλισης ποιότητας με σκοπό τόσο τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων ελιάς όσο και την διασφάλιση του καταναλωτή από περιπτώσεις νοθείας.

Με δεδομένο ότι για την ελληνική οικονομία ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί την κορωνίδα της ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας, είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένο για την Ελλάδα να επενδύσει στην ποιότητα των αγροτικών της προϊόντων.

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο