ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

ΤΟ ΒΙΟΗΕLLAS συμμετέχει στο ΗΟLEA

11.01.2022

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών προϊόντων BIOHELLAS υλοποιεί  την πρόταση με το ακρωνύμιο HOLEA , η οποία είναι απόρροια σύμπραξης των επιχειρήσεων Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟHELLAS, το ελαιοτριβείο «Ευάγγελος Μελάς» και των ερευνητικών φορέων ΕΚΠΑ – Φαρμακευτική Αθηνών, ΕΚΠΑ -Χημικό Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η πρόταση εντάχθηκε στη Δράση εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» Α΄ Κύκλος, συνολικού προϋπολογισμού 994.610,00€

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Η πρόταση έχει να κάνει με την ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο-νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας.  Στοχεύει αφενός στην ιχνηλασιμότητα των Ελληνικών ποικιλιών ελιάς προκειμένου να διασφαλισθεί η αρχική προέλευση του προϊόντος, αφετέρου στη ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών που θα διασφαλίζουν την ποιότητα της βρώσιμης ελιάς (χρήση αλκαλικού διαλύματος ή επεξεργασία με άλμη), όσο και την τεκμηρίωση του ισχυρισμού υγείας σε ελαιόλαδα που πληρούν τα κριτήρια της EFSA. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η ανάπτυξη πιστοποιημένων μεθοδολογιών για την διασφάλιση της ποιότητας των ΠΟΠ & ΠΓΕ ελαιολάδων από περιπτώσεις νοθείας, μέσω της ιχνηλασιμότητας των Ελληνικών ποικιλιών ελιάς και της γεωγραφικής τους προέλευσης. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της πρότασης εστιάζονται στην δημιουργία και εγκατάσταση ενός αξιόπιστου ιδιωτικού πρωτοκόλλου διασφάλισης ποιότητας με σκοπό τόσο τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων ελιάς όσο και την διασφάλιση του καταναλωτή από περιπτώσεις νοθείας.

Με δεδομένο ότι για την ελληνική οικονομία ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί ή πρέπει να αποτελεί την κορωνίδα της ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας, είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένο για την Ελλάδα να επενδύσει στην ποιότητα των αγροτικών της προϊόντων.

Διαβάστε επίσης

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης σας προσκαλεί σε ημερίδα για τον εορτασμό της Ημερας Βιολογικής Παραγωγής της Ε.Ε. “Παράγω Βιολογικά”

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στην Αδρόγεω, αιθ.Μανώλης Καρέλλης 30/9/2023 και ώρα 9:30πμ – 2:30μμ. (δείτε την πρόσκληση πατώντας περισσότερα…)

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Μετάβαση στο περιεχόμενο