ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Στήριξη της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, μέσω συστημάτων Βιολογικής παραγωγής και Ολοκληρωμένης

10.06.2009

Την στήριξη όλων των παραγωγών, οι οποίοι θα εντάξουν το σύνολο ή μέρος των εκμεταλλεύσεων τους στα συστήματα της Βιολογικής παραγωγής, της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική παραγωγή και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος, με ενισχύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ αποφάσισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης.

Ήδη, ο κ. Χατζηγάκης υπέγραψε την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Μέτρου «Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για τη Ποιότητα Τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλταζτής», προωθώντας την πάγια πολιτική της Κυβέρνησης που δίνει έμφαση στην εξασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.

Σε δηλώσεις του για την προώθηση των βιοκαλλιεργειών και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρης Χατζηγάκης τόνισε τα εξής:

«Στόχος της Κυβέρνησης, στόχος της πολιτικής μας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η ανάπτυξη της περιφέρειας με βάση την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων είναι μονόδρομος για την ύπαρξη μιας βιώσιμης, αποδοτικής και ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας.

Σκοπός των νέων δράσεων που ανακοινώνουμε σήμερα είναι η βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσα από τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, η επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα γεωργικά προϊόντα και η βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσης στην αγορά.

Επίσης, με τα συστήματα αυτά διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων που καταλήγουν στους καταναλωτές, καθώς παρέχονται καλύτερα, πιστοποιημένα και ασφαλή τρόφιμα».

Ο κ. Χατζηγάκης τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στη χώρα μας, με αποτέλεσμα στη Βιολογική φυτική παραγωγή από το 2000 έως το 2007 να έχουν υπερπενταπλασιαστεί οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, ενώ στη Βιολογική ζωική παραγωγή από το 2004 μέχρι το 2007 ο αριθμός των βιοκτηνοτρόφων αυξήθηκε κατά 72%.

Είναι χαρακτηριστικό ότι συνολικά το 2007 ο αριθμός των ενταγμένων επιχειρηματιών στο σύστημα ελέγχου των βιολογικών προϊόντων σε σχέση με το 2000 έχει υπερτριπλασιαστεί και συνεχίζεται με ανοδικούς ρυθμούς.

«Δίνουμε με επιμονή και σύστημα τη μάχη για την αναβάθμιση και βελτίωση των Ελληνικών προϊόντων. Μια μάχη η οποία έχει ορατά αποτελέσματα και αντιμετωπίζει το μέλλον της Ελληνικής γεωργίας με αισιοδοξία», κατέληξε ο κ. Χατζηγάκης.

Ειδικότερα, δικαιούχοι του νέου προγράμματος μπορούν να κριθούν:

I. Στη Βιολογική Παραγωγή, γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) εφόσον εντάξουν στο σύστημα της Βιολογικής Παραγωγής μέρος ή το σύνολο της εκμετάλλευσής τους και το σύνολο κάθε κλάδου παραγωγής.

II. Στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή (AGRO 2), γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον εντάξουν μια τουλάχιστον από τις επιλέξιμες καλλιέργειές τους στο σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2 του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ).

III. Στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3), γεωργοί (φυσικά και νομικά πρόσωπα) κάτοχοι μονάδων εκτροφής χοιρινών, εφόσον εντάξουν τη μονάδα τους στο σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 3-1, 3-2, 3-3 και 3-4 του ΟΠΕΓΕΠ.

1. Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του παρόντος Μέτρου οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Πρόωρη Συνταξιοδότηση», καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

Γεωργός νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος και αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης από την οποία αντλεί τουλάχιστον το 25% των συνολικών του εισοδημάτων.

Οι ενισχύσεις ανά καλλιέργεια και ανά εκμετάλλευση παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Φυτική παραγωγή
Δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια 1.700
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας 1.500
Ζωική παραγωγή
Αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πουλερικά 1.800
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (AGRO 2)
Όλες οι καλλιέργειες 1.400
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ (AGRO 3)
Χοίρειο κρέας 3.000

Βιολογική Παραγωγή

Κατάλογος γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που είναι επιλέξιμα για στήριξη, εφόσον φέρουν ή προορίζεται να φέρουν ενδείξεις περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής τους:

– Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

– Δημητριακά

– Βρώσιμα όσπρια

– Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια

– Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

– Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών

– Έλαια- λίπη

– Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά

– Οίνος, όξος

– Προϊόντα γαλακτοκομίας

– Παρασκευάσματα κρεάτων

– Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

Β) AGRO 2

– Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

– Δημητριακά

– Βρώσιμα όσπρια

– Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι, επιτραπέζια

– Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

– Ζαχαρότευτλα

Γ) AGRO 3

Μόνο χοίρειο κρέας

Οι επιλέξιμες δαπάνες στα πλαίσια του μέτρου είναι οι κάτωθι:

I. Δαπάνες πιστοποίησης

II. Δαπάνες Συμβούλου τεχνικής στήριξης

III. Δαπάνες Επιβλέποντος

IV. Δαπάνες κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Μέτρου

V. Δαπάνες αγοράς οργάνων μέτρησης

VI. Δαπάνες εργαστηριακών αναλύσεων

VII. Δαπάνες αγοράς λογισμικού

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ : KYA 1483

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο