ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Πιστοποίηση Βιολογικών και Φυσικών Καλλυντικών από το ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ

09.08.2011

                             

Το Ινστιτούτο BIO Ελλάς, εκτιμώντας τη δυναμική που παρουσιάζει η αγορά των βιολογικών καλλυντικών όχι μόνο σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, προχώρησε στις απαιτούμενες διαδικασίες με σκοπό την απόκτηση διαπίστευσης – έγκρισης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των βιολογικών καλλυντικών, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο NaTrue. Η πιστοποίηση βιολογικών καλλυντικών δεν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων, ως εκ τούτου, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των προϊόντων αυτών γίνεται βάσει ιδιωτικών προτύπων (π.χ. NaTrue).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και διαπίστευσης, το ΒΙΟ Ελλάς αποτελεί πλέον Διαπιστευμένο Φορέα () τόσο για τον Έλεγχο όσο και την Πιστοποίησης Φυσικών και Βιολογικών Καλλυντικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου NaΤrue.

Ο Φορέας NaΤrue, έχει θεσπίσει αυστηρά κριτήρια για τον έλεγχο και την πιστοποίηση φυσικών και βιολογικών καλλυντικών, τα οποία υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλοι οι Διαπιστευμένοι Φορείς, έχοντας ως γνώμονα τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των πιστοποιημένων προϊόντων και κατ’ επέκταση την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τα καλλυντικά που φέρουν το σήμα NaΤrue.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι, η Διαπίστευση του ΒΙΟ Ελλάς για τον έλεγχο και την πιστοποίηση φυσικών και βιολογικών καλλυντικών σύμφωνα με το προαναφερθέν Πρότυπο, δεν περιορίζεται μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά έχει διεθνή ισχύ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο ΒΙΟ Ελλάς να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης σε οποιαδήποτε χώρα εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλεονεκτήματα του σήματος NaΤrue

 • Αυστηρά κριτήρια πιστοποίησης – Διασφάλιση της αξιοπιστίας των καλλυντικών που φέρουν το σήμα NaΤrue
 • Σήμα με διεθνή αναγνώριση και ισχύ
 • Υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς το σήμα NaΤrue
 • Τρεις κατηγορίες πιστοποίησης, ανάλογα τη σύσταση του προϊόντος:

– Φυσικά καλλυντικά

– Φυσικά καλλυντικά με βιολογικά συστατικά

– Βιολογικά καλλυντικά

 • Διαφάνεια – Ανεξαρτησία στις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης, εφόσον κάθε προϊόν ελέγχεται από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.
 • Καταχώρηση των στοιχείων του πιστοποιημένου προϊόντος / επιχείρησης, στη Διεθνή πλατφόρμα της NaΤrue (www.natrue.org).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλέφωνο: 210 8211940

E-mail: cosmetics@bio-hellas.gr
www.bio-hellas.gr
www.natrue.org

 

                   

 

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο