ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

«Παρέκκλιση χρήσης συμβατικών ζωοτροφών στη Βιολογική κτηνοτροφία»

22.08.2005

Στις 1η Ιουλίου 2005 ψηφίστηκε στις Βρυξέλλες, σχέδιο τροποποίησης του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 «περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής»,όσον αφορά την παρέκκλιση 4.8 του Παραρτήματος ΙΒ για τη δυνατότητα χρήσης περιορισμένης αναλογίας συμβατικών ζωοτροφών.

Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή, συνεχίζεται να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση περιορισμένης αναλογίας συμβατικών ζωοτροφών, εφόσον οι κτηνοτρόφοι μπορούν να αποδείξουν στον οργανισμό ή την αρχή ελέγχου του κράτους – μέλους ότι αδυνατούν να προμηθευτούν ζωοτροφές αποκλειστικά βιολογικής παραγωγής. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών ανά περίοδο 12 μηνών είναι:

  • Για τα φυτοφάγα: 5% κατά την περίοδο από 25 Αυγούστου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2007
  • Για τα άλλα είδη : o 15% κατά την περίοδο από 25 Αυγούστου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2007
  • 10% κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 και
  • 5% κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2011.

Τα αριθμητικά στοιχεία αυτά υπολογίζονται ετησίως ως ποσοστό της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό συμβατικών ζωοτροφών στο ημερήσιο σιτηρέσιο, με εξαίρεση την περίοδο της εποχικής μετακίνησης των ποιμνίων κάθε έτος, πρέπει να ανέρχεται στο 25% υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί της ξηράς ουσίας. Αναμένεται η δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης του Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο