ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

    • ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

     Generic selectors
     Exact matches only
     Search in title
     Search in content
     Post Type Selectors

Νέες Θέσεις Εργασίας στο BIOHELLAS

15.05.2009

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων BIOHELLAS, με σκοπό τη στελέχωση νέων τμημάτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με:

 1. γεωπόνους απόφοιτους ανωτάτων & ανώτερων σχολών, όλων των ειδικοτήτων.
 2. γεωπόνους με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην βιολογική παραγωγή.


Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στο αντικείμενο της Φυτικής παραγωγής ή της Μεταποιητικής δραστηριότητας.
 • Επιθυμητή ενασχόληση με το αντικείμενο της Βιολογικής γεωργίας.
 • Καλή γνώση του νομοθετικού πλαισίου τροφίμων και ποτών.
 • Επιθυμητή εμπειρία στο χώρο της πιστοποίησης.
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο επικοινωνίας.

Βιογραφικά δεκτά μέχρι 30/05/2009.

Υπόψη κα Ρούση.

Fax.: 210 8211015

E-mail: (cert@bio-hellas.gr)

Διαβάστε επίσης

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 2014-2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης 1ης εκκαθάρισης του 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις, για το έτος εφαρμογής 2022.

Νέες Οικονομικές Ενισχύσεις Μεθόδων Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Σας ενημερώνουμε πως το ΥΠΑΑ&Τ στις 09/06/2023 ανακοίνωσε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του οικολογικού σχήματος (eco-schemes) για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο