ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

11.05.2007

Το Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς σας ενημερώνει για την τροποποίηση του Κανονισμού Ε.Ε. 2092/91 (Παράρτημα Ι, Σημείο 4.4), όσον αφορά στις μεταβατικού σταδίου ζωοτροφές:

«Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, έως το 50 % της σύστασης των σιτηρεσίων, κατά μέσον όρο, επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου (αγοραζόμενες). Όταν οι ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου προέρχονται από μονάδα η οποία ανήκει στην ίδια εκμετάλλευση, το ποσοστό μπορεί να αυξάνεται σε 80 %. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, έως το 30 % της σύστασης των σιτηρεσίων, κατά μέσον όρο, επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου (αγοραζόμενες). Όταν οι ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου προέρχονται από μονάδα η οποία ανήκει στην ίδια εκμετάλλευση, το ποσοστό μπορεί να αυξάνεται σε 60 %. Οι ανωτέρω αριθμητικές τιμές εκφράζονται σε εκατοστιαία ποσοστά επί της ξηράς ουσίας ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.».

Διαβάστε επίσης

Συμμετοχή Biohellas στην έκθεση Zootechnia

Μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του πρωτογενούς τομέα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η 12η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία, «Zootechnia», θα πραγματοποιηθεί από τις 2-5 Φεβρουαρίου 2023 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο