ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

11.05.2007

Το Ινστιτούτο ΒΙΟ Ελλάς σας ενημερώνει για την τροποποίηση του Κανονισμού Ε.Ε. 2092/91 (Παράρτημα Ι, Σημείο 4.4), όσον αφορά στις μεταβατικού σταδίου ζωοτροφές:

«Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, έως το 50 % της σύστασης των σιτηρεσίων, κατά μέσον όρο, επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου (αγοραζόμενες). Όταν οι ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου προέρχονται από μονάδα η οποία ανήκει στην ίδια εκμετάλλευση, το ποσοστό μπορεί να αυξάνεται σε 80 %. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, έως το 30 % της σύστασης των σιτηρεσίων, κατά μέσον όρο, επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου (αγοραζόμενες). Όταν οι ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου προέρχονται από μονάδα η οποία ανήκει στην ίδια εκμετάλλευση, το ποσοστό μπορεί να αυξάνεται σε 60 %. Οι ανωτέρω αριθμητικές τιμές εκφράζονται σε εκατοστιαία ποσοστά επί της ξηράς ουσίας ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.».

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο