ΕΠΑνΕΚ

BIOHELLAS

Άδεια παρέκκλισης για τη χρήση σπόρου προς σπορά που δεν έχει παραχθεί με βιολογικό τρόπο.

18.08.2004

Εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Γεωργίας (με Α.Π. : 217002/ 27-2-2004) που αναφέρεται στη “Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Πολ/κού Υλικού παραγόμενου με βιολογικό τρόπο και τη διαδικασία παρέκκλισης”. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι:

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου υπάρχει βάση δεδομένων όπου καταχωρούνται οι εγκεκριμένοι προμηθευτές σπόρων προς σπορά καλλιεργούμενων φυτών ή/ και κονδύλων πατάτας που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: www.minagric.gr/greek/sp_biologikh.html

Ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν ή όχι καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων οι παραγωγοί που δεν έχουν χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο βιολογικό σπόρο (καταχωρημένο στη βάση δεδομένων) θα πρέπει από εδώ και στο εξής να αιτούνται από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου την άδεια παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καν. 1452/ 2003.

Κάθε παραγωγός θα πρέπει στείλει συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου πριν από κάθε σπορά και μόνο για τη διάρκεια των περιόδων για τις οποίες η βάση δεδομένων έχει επικαιροποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Το BIOHELLAS συμμετέχει στην AGROTICA 2024

Μία από τις μεγαλύτερες εκθεσιακές διοργανώσεις του αγροτικού κλάδου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, Agrotica, πραγματοποιείται από τις 1 έως 4 Φεβρουαρίου.

Αγγελία για Θέση Επιθεωρητή

Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, BIOHELLAS AE, αναζητά συνεργάτη Γεωπόνο, απόφοιτο ανωτάτων ή τεχνολογικών σχολών για τη θέση του Επιθεωρητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο