Διαπιστεύσεις
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Ινστιτούτο BIOHELLAS   »   Ποιοί Είμαστε   »   Διαπιστεύσεις

 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

1. Έγκριση του φορέα με την επωνυμία «BIOHELLAS Α.Ε.» ως οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Από τις 11 Νοεμβρίου 2001 εγκρίθηκε η λειτουργία του φορέα με την επωνυμία Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. που λειτουργεί με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας με έδρα την Αθήνα, ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής που προορίζονται να φέρουν ενδείξεις αναφερόμενες στο βιολογικό τρόπο παραγωγής τους μέχρι 10 Νοεμβρίου 2002.

ΦΕΚ 278/Β/07-3-02, ΑΡ.240903

Έγκριση του φορέα με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» ως οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

ΦΕΚ 1495/Β/29-11-02, ΑΡ.299891

Έγκριση του φορέα «ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.», ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με με τα άρθρα 6 και 13 της ΚΥΑ 245090/31.1.2006 (ΦΕΚ 157/Β΄/10.2.2006) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις διατάξεις των άρθρων 27 και 39 του Καν.(ΕΚ)834/07 του Συμβουλίου.

ΦΕΚ 1739/Β/21-08-2009, ΑΡ.313643

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 313643/11−08−2009 (ΦΕΚ 1739/Β) «Έγκριση του φορέα “ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.” ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για επέκταση του πεδίου δραστηριότητας του Οργανισμού στα ζώα υδατοκαλλιέργειας και φύκια.

 

ΦΕΚ 2313/Β/28-08-2014, Αριθμ. 1551/103318          

Προσωρινή έγκριση ανάθεσης καθηκόντων επίσημων ελέγχων και πιστοποίησης ως προς τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων της εταιρείας, με την επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «BIOHELLAS A.E.» ως Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 848/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

           Απόφαση Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων ΥΠ.Α.Α.Τ., Αρ.Πρωτ.: 526/56292/02-03-2022,             όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση Αρ.Πρωτ 1322/161911/10-06-2022.

 

2. Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων BIOHELLAS Α.Ε. με έδρα την Αθήνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 17065:2012 να διενεργεί πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 106

 

3. Διαπίστευση του BIOHELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021, ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: 2018

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 826

 

4. Διαπίστευση του BIOHELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021, ως Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

 

           ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 826

 

5. Διαπίστευση του BIOHELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012, για την επιθεώρηση και αξιολόγηση Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων-Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών, αντίστοιχα.

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΡ. 106

 

6. Έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων της Βουλγαρίας με κωδικό καταχώρησης στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης BG-ΒΙΟ-10.

 

 


 

7. Το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α. (USDA) διαπιστεύει το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. “ΒΙΟΕΛΛΑΣ” σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αμερικάνικου προτύπου NOP να διενεργεί πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων.