Διαφορές με Συμβατικά
Τα νέα του ΒιοΕλλάς Βιολογικά νέα

   

 
el   »   Βιολογικά Προϊόντα - F.A.Q.    »   Διαφορές με Συμβατικά

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται μερικές βασικές διαφορές μεταξύ βιολογικής και συμβατικής γεωργίας:

Δεδομένα
Βιολογική Γεωργία
   Συμβατική Γεωργία
Ήπια μέθοδος παραγωγής/ Χαμηλές εισροές
Ναι
Όχι
Εντατική μέθοδος/ Υψηλές εισροές
Όχι
Ναι
Ενίσχυση αειφόρου ανάπτυξης
Ναι
Όχι
Χρήση συνθετικών-χημικών λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Δεν επιτρέπεται
Επιτρέπεται
Χρήση ζιζανιοκτόνων
Δεν επιτρέπεται
Επιτρέπεται
Χρήση ορμονών
Δεν επιτρέπεται
Επιτρέπεται
Χρήση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών ή παραγώγων τους
Δεν επιτρέπεται
Επιτρέπεται
Χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας
Δεν επιτρέπεται
Επιτρέπεται
Χρήση ορμονών για γρήγορη ανάπτυξη ή συντονισμένη γονιμοποίηση/κυοφορία ζώων
Δεν επιτρέπεται
Επιτρέπεται
Μέριμνα για την ευζωία των ζώων
Ναι
Όχι
Μέριμνα για χώρους άσκησης των ζώων και την υποχρεωτική πρόσβαση σε βοσκοτόπους Ναι Όχι
Χρήση βιολογικών ζωοτροφών Ναι Όχι
Χρήση συνθετικών-χημικών ουσιών για αντιμετώπιση ασθενειών/εχθρών μελισσών
Δεν επιτρέπεται
Επιτρέπεται
Χρήση συνθετικών-χημικών προσθέτων και βοηθητικών ουσιών στα τρόφιμα
Δεν επιτρέπεται
Επιτρέπεται
Χρήση νιτρικών/νιτρωδών αλάτων για τη συντήρηση προϊόντων κρέατος (αλλαντικά)
Επιτρέπεται σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις
Επιτρέπεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις
Χρήση άλλων συνθετικών-χημικών συντηρητικών Δεν επιτρέπεται Επιτρέπεται
Υπολείμματα φυτοφαρμάκων στο τελικό προϊόν
Δεν επιτρέπονται/ Μη ανιχνεύσιμα
Επιτρέπονται κάτω των ανωτάτων ορίων (MRLs) που ορίζει η νομοθεσία για κάθε είδος τροφίμου